Gå til indhold
Samarbejde mellem Mexico og Danmark skudt i gang

Nyhed -

Samarbejde mellem Mexico og Danmark skudt i gang

Det nye treårige arbejdsprogram for energi- og klimasamarbejdet med Mexico er nu lanceret. Som optakt til programmet deltog Energistyrelsen i en energikonference i Mexico City i sidste uge.

Det mexicansk – danske energi og klimasamarbejde, der løber medio 2017-medio 2020 og med et budget på 34.1 mio. DKK bliver i disse dage skudt i gang i Mexico City. Arbejdsprogrammet er blevet planlagt på workshops med de mexicanske partnere, og både hos det mexicanske Energiministerium (SENER) og hos Energieffektivitetsstyrelsen (CONUEE) var der stort engagement og lyst til at komme i gang med arbejdet.

Samarbejdet med SENER vil fokusere på bæredygtig anvendelse af bioenergi som energikilde, på at forbedre og forfine de modelleringsværktøjer, der er i Mexico, og som er forudsætning for at skabe bedre scenarier til brug for en langsigtet planlægning, samt støtte til at gøre elnettet i stand til at håndtere mere vedvarende energi. Samarbejdet med CONUEE vil fokusere på at understøtte udarbejdelse af en ordning til udbredelse af energiledelse i industri, samt at få energieffektivitet til at indgå i retningslinjerne for nyt byggeri. Herudover vil der også være samarbejde om at få energieffektivitet til at indgå i Mexicos modelleringsarbejde.

Samarbejdet vil desuden hjælpe med at identificere – og implementere - tiltag, der kan hjælpe Mexico til at nå deres CO2 reduktionsmål.

Danske erfaringer på energikonference i Mexico

Energistyrelsen deltog sammen med Energi-, Forsyning og Klimaministeriet på energikonferencen DEMEX – Dialogues for the Future of Energy for at fortælle om erfaringerne fra det mexicansk-danske samarbejde og samtidig møde andre internationale og mexicanske interessenter. Under konferencen fremhævede de mexicanske værter utallige gange samarbejdet med Danmark som noget, der har været til stor inspiration og hjælp for Mexico. Det er således med meget stor opbakning og opmærksomhed at programmet for 2017-20 sættes i gang.

Energistyrelsen arrangerede en sideevent om bioenergi samt en workshop om modellering og scenarier. Fra dansk side har bidraget været at dels at dele de danske erfaringer, dels dele erfaringerne fra samarbejdet med Mexico i 2014-17.

På sideevent om scenarier og modellering blev forskellige modeller for den mexicanske energisektor præsenteret i over 5 timer. Dette trækker stor interesse da det giver mulighed for bedre at kunne planlægge i energisektoren på lang sigt, og mere end 70 deltagere mødte op og deltog i diskussionerne.

Sideeventen om bioenergi havde fokus på muligheder og udfordringer ved en øget anvendelse af bioenergi i Mexico. Energistyrelsen præsenterede danske erfaringer, samt de erfaringer, der er gjort i samarbejdet med Mexico. Vurderinger af potentialer og mulige teknologier blev desuden præsenteret af Energistyrelsen, det mexicanske universitetet UNAM, og af SENER. Mere end 50 personer deltog på denne sideevent.

Læs mere om Danmarks energisamarbejde med Mexico.

Kontakt: Marianne Ramlau, tlf: 33 92 75 16, e-mail: mram@ens.dk

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark