Gå til indhold
Søg støtte til etablering af Wi-Fi i det offentlige rum

Nyhed -

Søg støtte til etablering af Wi-Fi i det offentlige rum

Kommuner, som ønsker at etablere gratis Wi-Fi i det offentlige rum, kan søge om EU-tilskud. Tilskuddet tildeles efter ”først-til-mølle-princippet”. Første ansøgningsrunde åbner den 15. maj

Som et led i WiFi4EU-programmet tilbydes kommuner kuponer til en værdi af 15 000 euro til brug for oprettelse af Wi-Fi hotspots i biblioteker, museer, offentlige pladser og andre offentlige rum.

Kommunerne kan bruge WiFi4EU-kuponerne til at indkøbe og installere Wi-Fi-udstyr (trådløse adgangspunkter) i udvalgte offentlige rum. Omkostningerne i forbindelse med vedligeholdelsen af netværket dækkes af kommunen.

Det er en forudsætning for at kunne søge om en WiFi4EU-kupon, at kommunen på forhånd har registreret sig hos Europa-Kommissionen. Læs mere om registreringen på Kommissionens hjemmeside.

Fakta

  • Det nye EU-program, WiFi4EU, åbner for den første ansøgningsrunde den 15. maj 2018 kl. 13.
  • Der er afsat i alt 120 mio. euro på EU-budgettet i de kommende år til at finansiere udstyr til gratis Wi-Fi-tjenester i offentlige rum i alle EU’s medlemsstater samt i Norge og Island.
  • Læs mere om WiFi4EU

Kontakt

Chefkonsulent Rikke Rosenmejer, 3392 7574, rro@ens.dk

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark