Få vores nyheder på mail

Sønderborg Forsyningsservice A/S får tilladelse til forundersøgelser i Lillebælt Syd

Nyhed   •   Jun 15, 2017 10:05 CEST

Energistyrelsen har behandlet en ansøgning fra Sønderborg Forsyningsservice A/S efter åben-dør-ordningen, da Sønderborg Forsyningsservice A/S har ønsket at få tilladelse til forundersøgelser af, om der kan etableres en havvindmøllepark i et område mellem Als og Helnæs på Fyn.

Energistyrelsen har givet Sønderborg Forsyningsservice A/S en forundersøgelsestilladelse med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 (VE-loven) § 22 og 23, stk. 4, som løber i perioden 15. juni 2017 - 15.december 2018.

Tilladelsen gives til at foretage forundersøgelser for etablering af havvindmøller i et område nordøst for Als, mellem Als og Helnæs på Fyn.

Projektet omfatter mellem 20-44 havvindmøller med en samlet installeret effekt på mellem 100-160 MW.

Læs mere om åben-dør-ordningen

Se yderligere information om tilladelsen og projektet

Fakta:

1. Hvad er en forundersøgelsestilladelse?

En forundersøgelsestilladelsen gives, så der kan laves specifikke undersøgelser af lokaliteten, hvor der ønskes opstillet havvindmøller. Energistyrelsen giver typisk en forundersøgelsestilladelse, som gælder for ét år. Derefter skal man sende en såkaldt forundersøgelsesrapport til Energistyrelsen, som bl.a. skal indeholde en vurdering af projektets virkning på miljøet (en VVM-redegørelse).

2. Betyder forundersøgelsestilladelsen, at projektet vil blive bygget?

En forundersøgelsestilladelse giver ikke ret til at opføre havvindmøller. Formålet med forundersøgelsestilladelsen er at undersøge mulighederne for opstilling af havvindmøller på den givne lokalitet. Resultaterne af forundersøgelserne kan nødvendiggøre, at projektet helt eller delvist må ændres i forhold til det ansøgte, eller at projektet ikke kan gennemføres.

3. Hvem bliver hørt i denne proces?

Inden udstedelse af forundersøgelsestilladelse sendes ansøgningen i myndighedshøring hos relevante myndigheder. Der opretholdes en tæt dialog med myndigheder også i den efterfølgende fase, hvor der laves forundersøgelser.

Myndighederne bliver endnu engang hørt, når Energistyrelsen modtager udkast til forundersøgelsesrapport.

Efterfølgende bliver forundersøgelsesrapporten sendt i offentlig høring, hvor alle borgere og interessenter kan komme med bemærkninger. Denne høring annonceres på Energistyrelsens hjemmeside og varer i mindst 8 uger.