Få vores nyheder på mail

Støtten til opgradering af biogas justeres 1. januar 2023

Nyhed   •   Dec 23, 2016 11:36 CET

Regeringen og forligskredsen bag Energiaftalen fra marts 2012 har besluttet, at støtten til opgradering d. 1. januar 2023 sænkes med 7 kr. pr. GJ (pristal 2016).

Beslutningen er sket i forbindelse med, at Energistyrelsen har accepteret et forslag fra gasdistributionsselskaberne til nyfortolkning af principperne for fordeling af omkostningerne ved tilførsel af opgraderet biogas til naturgasnettet.

Støttenedsættelsen vil blive implementeret i relevant lovgivning og statsstøtteanmeldt til EU inden 2023, hvor den gældende statsstøttegodkendelse udløber.

Formålet med den nye fortolkning er at løse administrative problemer, stille opgraderingsejere mere lige og klargøre fordelingen af omkostninger ved tilførsel af opgraderet gas til naturgasnettet.

Omfortolkningen medfører, at visse omkostninger kan betales af gasdistributionsselskaberne i stedet for af ejeren af opgraderingsanlægget. Konkret er det netfordelingskompression og i visse tilfælde gaskromatografer, der nu kan betales af netselskabet.

Nedsættelsen af støtten sker for at neutralisere den gennemsnitlige forbedring af opgraderingsejernes økonomi som omfortolkningen medfører.

Den nye fortolkning er nærmere beskrevet i notatet ”Principper for fordeling af omkostninger ved tilførsel af opgraderet biogas til naturgasnettet”.