Gå til indhold
Stor interesse for at søge bredbåndspuljen

Nyhed -

Stor interesse for at søge bredbåndspuljen

Energistyrelsen har modtaget 173 ansøgninger på støtte fra Bredbåndspuljen. Der er søgt om støtte på samlet over 300 mio. kr., og projekterne omfatter 11.500 adresser. Energistyrelsen forventer at have færdigbehandlet ansøgningerne inden jul.

Der har været meget stor interesse for at søge tilskud fra bredbåndspuljen. Der var frist den 31. oktober 2016 for ansøgninger til puljen, hvor der er afsat 80 mio. kr. i 2016 ud af de 200 mio. kr., som der samlet er afsat i puljen til fordeling over fire år. Energistyrelsen har modtaget 173 ansøgninger på baggrund af de ca. 400 projekter, som har været annonceret på Energistyrelsens hjemmeside forud for ansøgningsrunden.

Det skønnes, at det samlede beløb, der er søgt i tilskud, er ca. 300 mio. kr. i denne runde, og ansøgningerne omfatter op til 11.500 adresser.

Der er stadig lidt usikkerhed om de endelige tal, da nogle ansøgninger indeholder unøjagtigheder i de indsendte oplysninger, som skal afklares med ansøgerne. Derfor kan tal og beløb ændre sig, når Energistyrelsen har behandlet alle ansøgningerne.

Kommuner og regioner har generelt taget godt imod ordningen, og der er 18 forskellige teleselskaber, der indgår i de partnerskaber, der har ansøgt.

Projekterne er spredt ud over hele landet. Ansøgningerne er fordelt på 63 kommuner. Der er mange kommuner, som har valgt at yde supplerende støtte til projekterne. Dermed kan den samlede tildelte offentlige støtte overstige de 80 mio. kr., der er i puljen i 2016. Flere kommuner og regioner har også ydet administrativ støtte til projekterne og løbende informeret om puljen.

Den regionale fordeling af ansøgningerne og det ansøgte beløb kan ses af nedenstående tabel.

RegionAntal projekterAnsøgt tilskud (mio. kr.)
Hovedstaden2739
Midtjylland4692
Nordjylland1118
Sjælland4895
Syddanmark4156
Hovedtotal173300

Alle ansøgninger forventes behandlet inden jul, og det endelige udfald af ansøgningsrunden vil blive offentliggjort, når behandlingen er afsluttet.

Den næste ansøgning runde forventes igangsat i første kvartal af 2017.

Se oversigt over fordelingen af projekter i kommunerne

Læs mere om bredbåndspuljen her

Se Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets pressemeddelelse: "Stormløb på regeringens bredbåndspulje".

Kontakt:

Mette Stürup, tlf 33927570, mtst@ens.dk

Rikke Rosenmejer, tlf 33927574, rro@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark