Få vores nyheder på mail

Stort potentiale for energipil og andre flerårige energiafgrøder

Nyhed   •   Feb 08, 2016 15:10 CET

Energistyrelsen offentliggør en rapport om potentiale og barrierer ved energipil og andre flerårige energiafgrøder. Rapporten viser, at der er et stort potentiale for at øge produktionen af biomasse, og at der samtidigt vil være positive sideeffekter i forhold til miljø og klima.

Scenarier i rapporten viser, at biomasseproduktionen fra piledyrkning i 2025 kan øges med helt op til 2.8 mio. tons tørstof pr. år (45 PJ) afhængig af de givne rammevilkår. Analyserne af landmændenes driftsøkonomi og andre incitamenter viser dog, at der med de gældende rammevilkår ikke kan forventes en større udvidelse af arealet med energiafgrøder i Danmark.

En hovedkonklusion i rapporten er, at en udbygning med energipil og andre flerårige energiafgrøder både vil kræve en formidlingsindsats i forhold til dyrkningspraksis samt økonomisk støtte, som betaler for de positive samfundsøkonomiske effekter, bl.a. mindsket udvaskning af kvælstof til vandmiljøet og reduktion i landbrugets udledning af drivhusgasser.

Følgende temaer behandles i rapporten:

Afsætning og anvendelse af energipil

Miljø-, klima- og natureffekter

Scenarier for potentiel biomasseproduktion

Erfaringer med dyrkning af energipil

Driftsøkonomi og incitamenter

Sammenligning af flerårige energiafgrøder.

Du finder rapporten "Kortlægning af potentiale og barrierer ved energipil" her.