Få vores nyheder på mail

Træpiller fortrænger mere kul - vedvarende energi vokser

Nyhed   •   Dec 20, 2013 00:00 CET

Pressemeddelelse:

Forbruget af træpiller til energiforsyning stiger fortsat. Det gælder ikke mindst i kraft-værkerne, hvor træpiller erstatter kul. Dermed reduceres CO2-emissionen fra el- og varmeproduktion, når træet kommer fra skovbrug, der er bæredygtigt drevet. I dag er træpilleforbruget i Danmark over 1,9 mio. ton, som langt overvejende er importeret - især fra Østeuropa. Det viser nye tal fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget af FORCE Technology for Energistyrelsen.

Træpillestatistikken

Der er gennem de sidste 10-15 år sket en meget stor udvikling i træpilleforbruget i Danmark, og træ­piller er i dag et vigtigt energiprodukt, som dækker godt 4 % af landets energiforsyning. Markedet er vel­udviklet, og træpiller anvendes bredt i alt fra små kedler og ovne i private hjem og op til de helt store kraftvarmeværker. Tal for produktion, import og forbrug af træpiller er imidlertid ikke let til­gæn­gelige, og Energistyrelsen har derfor siden 2001 gennemført en spørgeskemaundersøgelse for at for­bedre do­ku­mentationen af træpilleforbruget til styrelsens årlige energistatistik.

Undersøgelsen er nu gennemført for sjette gang, og markedsaktørerne har vist stor samar­bejds­vilje og opbakning.

Træpilleforbruget fordelt på markedssegmenter i perioden 2001 – 2012

Forbruget er nu over 1,9 mio. tons

Fra 2001 til 2012 er der sket en femdobling af det samlede danske træpilleforbrug, så det i 2012 var 1,9 mio. ton. Sammenlignet med den seneste undersøgelse fra 2010 er det især ­vær­ker­nes forbrug som stiger. I 2012 blev der anvendt omkring 1,3 mio. ton træpiller i danske varmeværker og kraftvarmeværker. Derved blev der fortrængt næs­ten 1 mio. ton kul med tilhørende CO2-emission. Denne udvikling drives især af gunstige ramme­betin­gelser i form af varmepriser, elpriser, CO2-kvoter og afgifter.

Træpiller til privat opvarmning med mindre kedelanlæg udgør ca. 0,5 mio. ton, og er ikke længere det største markedssegment. Forbruget varierer afhængigt af, hvor kold fyringssæsonen er, men markedet vokser stadig i takt med, at mange boligejere udskifter især oliefyr med træpiller.

Importen stiger og produktionen stagnerer

Den danske produktion af træpiller udgør i dag kun omkring 5 % af den samlede forsyning, og der er ikke umiddelbar udsigt til, at den indenlandske produktion kommer til at stige i de kommende år. Importen udgør således i dag netto over 1,8 mio. ton svarende til 95 % af forbruget.

Udviklingen i dansk produktion og import siden 1986

Yderligere information

Energistyrelsen: Ali Zarnaghi, tlf: 33 92 68 40, aaz@ens.dk

FORCE Technology: Morten Tony Hansen, tlf: 72 15 77 00, mth@force.dk

Det danske træpillemarked 2012


Ali A. Zarnaghi Fuldmægtig Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 68 40
aaz@ens.dk