Få vores nyheder på mail

Tysklands grønne frontløber har fokus på energieffektivisering af bygninger

Nyhed   •   Apr 26, 2018 10:16 CEST

I denne uge tager Danmark imod otte beslutningstagere fra delstaten Baden-Württemberg, som er en af Tysklands mest ambitiøse grønne delstater. Sammen med danske nøgleaktører inden for energieffektivisering af bygninger skal de udveksle erfaringer og sparre om løsninger for fremtiden. Første stop er hos Energistyrelsen, hvor der afholdes oplæg om rammebetingelserne for energieffektivisering i Danmark.


Fælles tilgang til at knække koden for energirenovering

Hovedteamet for turen er forskellige vinkler på, hvordan man løser udfordringerne i at energieffektivisere eksisterende bygninger. På turen er det et centralt tema, hvordan renoveringerne kan gøres billigere og hurtigere ligesom, at de andre positive effekter af at investere i eksisterende bygningsmasse, såsom forbedret indeklima, skal diskuteres.Delegationen skal bl.a. høre, om de danske virkemidler fra forskellige eksperter fra Energistyrelsen. Turen går også til Carlsberg Byen, hvor gruppen skal se, hvordan man har håndteret renoveringen af nogle af deres historiske bygninger. Blandt andet vil Arkitema vise deres nye kontorer i de gamle malt siloer. Derudover indgår de i dialog med hhv. State of Green, Videnscenter for energibesparelser i bygninger, VELUX, Alexandra instituttet, Fredensborg Kommune, Københavns Kommune, fsb, BetterHome og adskillige aktører fra projektet REBUS (Renovating Buildings Sustainably), som netop arbejder for at udvikle nye, billigere og bedre løsninger til energirenoveringer.

Genbesøg til Stuttgart-dialog

De danske aktører har også noget at lære af Baden-Württemberg. Derfor er det allerede nu aftalt, at en dansk delegation drager til Tyskland i oktober, hvor de tyske nøgleaktører deler ud af den tyske tilgang og viden. Håbet er, at nye stærke partnerskaber kan blomstre på tværs af landene, og at hvert land kan komme nærmere sine omstillingsmål billigere og hurtigere end ellers.

Samarbejde med Baden-Württemberg om energieffektivisering og fjernvarme

Baggrunden for besøget er, at energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, og Baden-Württembergs minister for miljø, klima og energi, Franz Untersteller, i november 2017 har underskrevet en hensigtserklæring om at intensivere samarbejdet mellem Danmark og Baden-Württemberg.

Et fokus for samarbejdet er øget energieffektivitet i bygninger og i industrien. Øget energieffektivitet er et centralt element i grøn transformation i Danmark. Energieffektivitet er ligeledes centralt i det integrerede energi- og klimabeskyttelseskoncept i Baden-Württemberg. Begge partnere ønsker derfor at fremme gensidigt fordelagtigt samarbejde. Målet er at løse udfordringer og mulige tilgange til gennemførelse af energieffektivitetsforanstaltninger.

Fakta

 • Samarbejdspartnerne fra Baden-Württemberg er miljø-, klima- og energiministeriet Baden-Württemberg og Zukunft Altbau.
 • Samarbejdspartnere fra Danmark er Energistyrelsen og den danske ambassade i Berlin og Handelskontoret.
 • Dialogelementer i samarbejdet omfatter:
  • Generel rådgivning og udveksling af lovgivningsmæssige rammer
  • Udvikling af publikationer baseret på tyske og danske kompetencer, herunder public relations
  • Joint / Event support, rundbordssamtaler
  • Delegationsrejser


Læs mere om Baden-Württembergs Energiewende.

Kontakt

Fuldmægtig Helle Fredslund Momsen, 25 72 82 91, hmf@ens.dk