Få vores nyheder på mail

Udbud af tre forsyningspligtbevillinger på gasområdet

Nyhed   •   Feb 15, 2016 23:43 CET

Energistyrelsen igangsætter nu anden udbudsrunde til forsyningspligtig virksomhed på gasområdet. Det er de tre forsyningspligtområder, der var i udbud i januar 2013, der igen udbydes.

Energistyrelsen igangsætter anden udbudsrunde til forsyningspligtig virksomhed på gasområdet. Udbudsmaterialet stiller blandt andet krav til, at virksomheden skal levere gas til de forbrugere i bevillingsområdet, der: • vælger forsyningspligten • flytter til eller inden for bevillingsområdet, og som ikke har aftale med anden leverandør • overføres til den forsyningspligtige virksomhed i forbindelse med, at forbrugerens aftale med en anden leverandør ophører.   Bevillingsperioden starter for alle områder den 1. maj 2016 og slutter den 31. marts 2019.   Der er frist for tilbudsgivning mandag den 14. marts 2016 kl. 13.   Bevilling til forsyningspligtig virksomhed vil blive tildelt den virksomhed, som kan tilbyde forbrugerne den laveste pris, og som i øvrigt opfylder generelle krav til teknisk og finansiel kapacitet.   Tilbudsgivere skal byde separat på de enkelte bevillingsområder. Det er muligt at byde på flere områder.   Tilbudsgivere skal særligt være opmærksomme på, at udbuddet gennemføres efter koncessionsdirektivets retningslinjer. Det betyder, at der er nye regler for proces og den dokumentation, der skal indgives, som betyder, at kommende tilbudsgivere bør starte forberedelserne tidligt.  

Koncessionsbekendtgørelse offentliggjort i EU-tidende kan findes her.

Udbudsbetingelser og øvrigt udbudsmateriale er tilgængeligt på udbudssiden i ETHICS her.