Få vores nyheder på mail

Udbud: Målinger af energirelaterede produkters energiforbrug

Nyhed   •   Maj 04, 2016 00:20 CEST

Energistyrelsen udbyder målinger af energirelaterede produkters energiforbrug i offentligt udbud med frist for tilbud onsdag den 15. juni kl. 12.00.

Energistyrelsen er tilsynsmyndighed for energirelaterede produkter, som er omfattet af fælles europæiske krav til produkters energieffektivitet. Kravene er udstedt i medfør af ecodesigndirektivet og direktivet om energimærkningen af produkter. Som led i markedsovervågningen har styrelsen behov for at benytte et eller flere laboratorier, der kan udføre kontrolmålinger af produkternes energiforbrug.

Produkterne er grupperede i 29 produktkategorier. Det laboratorium, som giver det kvalitets- og prismæssigt bedste tilbud inden for hver produktkategori får aftalen for den pågældende produktgruppe. Aftalerne vil løbe i 4 år, og Energistyrelsen forventer et samlet forbrug på 6 mio. kr. i denne periode.

For at kunne komme i betragtning skal laboratoriet være akkrediteret, men om tilbudsgiver har sine målefaciliteter i Danmark eller udlandet, er ligegyldigt.

Se hele udbudsmaterialet.

Tilbud skal afleveres til Energistyrelsen i tre eksemplarer – to på papir og et enkelt på en usb-stik. Fristen er onsdag den 15. juni kl. 12.00.

Spørgsmål om udbuddet kan rettes til: Frederik Hyllested e-mail: fhy@ens.dk eller Peter Nielsen pen@ens.dk.

Kontakt:

Fuldmægtig Frederik Hyllested, Center for Erhverv og Energieffektivitet, Tlf.: 33 92 77 98, FHY@ens.dk

Specialkonsulent Peter Nielsen, Center for Erhverv og Energieffektivitet, Tlf.: 33 92 67 35, pen@ens.dk