Få vores nyheder på mail

Udbud om nationalt kølepotentiale

Nyhed   •   Okt 09, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har igangsat et åbent udbud med formålet at få analyseret og vurderet det nationale kølepotentiale.

Med udbuddet ønsker Energistyrelsen en teknisk-økonomisk analyse af udvalgte kollektive og individuelle løsninger til at dække givne nationale kølebehov. Hertil skal udarbejdes konsekvensvurderinger energimæssigt, samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk for nærmere angivne organisatoriske konstruktioner for køleinfrastrukturen i Danmark.

Opgaven omfatter således tre dele:

  1. Status og fremskrivning af kølebehov samt kortlægning af eksisterende og planlagt køleinfrastruktur
  2. Beskrivelse og analyse af teknologiske og organisatoriske løsninger for køleinfrastruktur
  3. Vurderinger af teknisk, samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk potentiale for køling.

Selve udbuddet findes på www.udbud.dk

Baggrund

I Danmark er der på nationalt niveau en stigende opmærksomhed på potentielle energimæssige og samfundsøkonomiske gevinster ved at fremme kollektive løsninger til dækning af det nationale kølebehov (fjernkøling) i forhold til individuelle løsninger. Desuden kræver EU’s energieffektivitetsdirektiv, at medlemslandene udarbejder en national analyse af opvarmnings – og kølesektoren.

Udbudsportalen

Laura Huntington Villemoes

Civilingeniør

Center for Global Rådgivning og Forhandling

Tlf.: 3392 7550

lhv@ens.dk

Bjarne Juul-Kristensen

AC-medarbejder

Center for Forsyning

Tlf.: 33 92 67 52

bjk@ens.dk