Gå til indhold
Ukrainsk-Dansk samarbejde hjælper med omstillingen til vedvarende energi i Ukraine

Nyhed -

Ukrainsk-Dansk samarbejde hjælper med omstillingen til vedvarende energi i Ukraine

Mandag den 21-23. august besøger en delegation fra Ukraine Danmark for at besøge virksomheder og rådgivere der arbejder med vedvarende energi inden for bl.a. varme- og elforsyningen. Turen går bl.a. til Affaldsselskabet Vestforbrænding og energiøen Bornholm for at se nogle af de tekniske løsninger der kan hjælpe Ukraine i deres omstilling fra fossil energi til mere VE.

Energistyrelsen hjælper en række højvækst-økonomier rundt om i verden med at forene en bæredygtig energiforsyning med økonomisk vækst. Den danske rådgivning bygger på mere end 40 års erfaring med energieffektivitet og vedvarende energi fra Danmarks egen grønne omstilling af energisektoren.

Energistyrelsens tekniske rådgivning til Ukraine gives gennem ”Ukrainian Danish Energy Centre” (UDEC) der blev etableret i 2015 med deltagelse fra bl.a. Ministry of Energy Coal and Industry (MoECI) og State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (SAEE) samt udstationering af en langtids-energirådgiver til udgangen af 2017.

Det dansk-ukrainske samarbejde fokuserer på rådgivning inden for bl.a. langsigtet modellering og scenarieudvikling baseret på valide og detaljeret data, der kan understøtte både Ukraines nuværende Nationale VE-Handlingsplan 2020 samt den nye Energistrategi 2035, der netop er blevet vedtaget af parlamentet, som sigter mod andele af vedvarende energi på hhv. 11% og 25%.

Der er i både handlingsplanen og strategien et særligt fokus på integration af VE (bl.a. biomasse og affald), som erstatning for naturgas i varmeforsyningen, hvorfor danske erfaringer og løsninger med kraftvarmeproduktion på de danske affaldsforbrændingsanlæg kombineret med fjernvarme baseret på biomasse er særdeles aktuelle for Ukraine. Selvom andelen af vindenergi i Ukraine er meget lav er det også interessant at se integration af VE-el kombineret med smart grid løsninger og fleksible el-systemer, hvorfor turen også går til energiøen Bornholm. I Ukraine er der ligeledes stort fokus på at tiltrække investeringer til landet, hvorfor der også er arrangeret møde med bl.a. Danida Business Finance der kan rådgive om muligheder for finansiering af projekter og tiltag inden for VE og EE i Ukraine.

Studieturen i Danmark vil give vigtig inspiration til de videre aktiviteter under UDEC-samarbejdet frem til 2017, hvor nuværende fase af programmet afsluttes.

Fakta

  • UDEC finansieres gennem en aftale mellem Ministry of Energy Coal and Industry (MoECI) i Ukraine og udenrigsministeriet under naboskabsprogrammet.
  • Det danske naboskabsprogram er en del af den europæiske naboskabspolitik for at hjælpe EU's nabolande mod øst og sydøst.
  • Det overordnede mål for naboskabsprogrammet er at fremme menneskerettigheder, retsstatsprincippet, demokrati og økonomisk integration med EU.
  • Budgettet for det ukrainsk-danske energisamarbejde er 15 mio. DKK, hvilket er en del af den en milliard DKK, der er afsat til naboskabsprogrammet fra 2013-2017.

Kontakt

Specialkonsulent Nadeem Niwaz, +45 3395 5808, nni@ens.dk

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark