Få vores nyheder på mail

Vækst i forbruget af træpiller

Nyhed   •   Apr 13, 2016 00:25 CEST

Forbruget af træpiller til energiforsyning stiger fortsat. Siden 2001 er især forbruget i værkerne steget. I 2014 var træpilleforbruget i Danmark på 2,1 mio. ton, hvoraf langt den overvejende del blev importeret. Det viser nye tal fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget af FORCE Technology for Energistyrelsen.

Fra 2001 til 2014 er der sket en femdobling af det samlede danske træpilleforbrug, så det i 2014 var på 2,1 mio. ton. Sammenlignet med den seneste undersøgelse for året 2012 er forbruget i værkerne steget med 3 pct. I 2014 blev der således anvendt omkring 1,4 mio. ton træpiller i danske varmeværker og kraftvarmeværker. Forbruget i private hjem, offentlige bygninger og erhvervsvirksomheder er på omkring 0,75 mio. ton, hvilket er en stigning på ca. 27 pct. i forhold til forbruget i 2012.

Træpilleforbruget fordelt på markedssegmenter (2001–2014)

Figur: Træpilleforbruget fordelt på markedssegmenter, 2001–2014

Importen stigende og produktionen faldende

Den danske produktion af træpiller har siden 2001 ligget på mellem 99.000 og 190.000 tons om året med en faldende tendens over perioden.

Stigningen i forbruget er således dækket af stigende nettoimport af træpiller, der primært kommer fra Østeuropa. Nettoimporten af træpiller er steget 12,1 pct. i forhold til 2012.

Udvikling i dansk produktion og import af træpiller (1986-2014)

Figur: Udvikling i dansk produktion og import af træpiller, 1986-2014

Fakta om undersøgelsen

Træpilleundersøgelsen for 2014 er gennemført af FORCE Technology på vegne af Energistyrelsen. Det er syvende gang, at undersøgelsen gennemføres.