Gå til indhold
Varmepumper vinder indpas i fjernvarmen

Nyhed -

Varmepumper vinder indpas i fjernvarmen

Energiproducenttællingen for 2020 viser, at en stigende andel af fjernvarmen produceres på brændselsfrie anlæg. Det er især de store varmepumper og elkedler, der bidrager til stigningen.

Energistyrelsen offentliggør nu resultatet af Energiproducenttællingen for 2020. Ved Energiproducenttællingen indsamles data fra alle værker, som leverer el og/eller varme til offentlige net, med undtagelse af elproducerende solcelleanlæg og vindkraftanlæg. De indsamlede data omfatter oplysninger om de tekniske anlæg, brændselsforbrug samt varme- og elproduktion for hvert anlæg.

Tallene viser blandt andet, at en stigende andel af fjernvarmen produceres på brændselsfrie anlæg, dvs. solvarmeanlæg, overskudsvarmeanlæg, elkedler, varmepumper og geotermianlæg. Fra 2019 til 2020 er varmeproduktionen på disse anlæg således steget fra 7 til 9 pct. af den samlede fjernvarmeproduktion. Det er især varmepumper og elkedler, der bidrager til stigningen.

Læs resultaterne af Energiproducenttællingen for 2020. (pdf)

Se tabeller med resultaterne af Energiproducenttællingen for 2020. (Excel)

Kontakt

Marianne Nielsen, tlf: 33 92 68 22, e-mail: mni@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark