Få vores nyheder på mail

Vietnam zoomer ind på udbygning af havvind frem mod 2030

Nyhed   •   Sep 22, 2020 08:07 CEST

Foto: Unsplash

Vietnam har både gode fysiske forhold for offshore vind og politisk vilje i retning af en markant udbygning af vedvarende energi. Det er et godt udgangspunkt for en ny offshore vindindustri. Vietnamesiske beslutningstagere, myndigheder samt en lang række aktører i den vietnamesiske havvindmølleindustri deltager den 22. og 23. september i en konference, hvor Energistyrelsen sammen med Verdensbanken præsenterer deres anbefalinger til udbygning med havvind i Vietnam. Konferencen afvikles virtuelt grundet COVID-19.

Timingen for workshoppen er passende, idet præsentationen af ”Input to Roadmap for Offshore Wind” finder sted kort tid inden offentliggørelsen af Vietnams ’Power Development Plan 8’, som er den nationale udbygningsplan for det vietnamesiske elnet frem til 2030. Denne plan er et vigtigt led i den vietnamesiske 2045-vision, hvor øget udbygning af vedvarende energi og energisikkerhed har stor prioritet. Om anbefalingerne bliver en del af den faktiske udbygning, vil være op til den vietnamesiske regering.

Stort potentiale for grøn strøm

En screening lavet i det dansk-vietnamesiske myndighedssamarbejde sidste år viste et samlet teknisk potentiale på hele 160 GW for vietnamesisk udbygning af havvind. På konferencen vil Energistyrelsen præsentere tre scenarier for udbygningen af havvind. Det mest ambitiøse scenarie peger på, at Vietnam kan opnå 10 GW operationel havvind allerede i 2030. Til sammenligning har Danmark i dag totalt 1,7 GW offshore vind installeret og forventer ca. 9 GW i 2030.

En sådan udbygning vil ændre kursen for klimaaftrykket for den vietnamesiske elsektor, som i dag primært understøttes af kulkraft:

”Havvindmøller er den mest potente teknologi til vedvarende energi, hvor blot én 8 megawatt vindmølle har kapaciteten til årligt at producere el svarende til elforbruget fra 43.000 vietnamesiske husstande. Vi er glade for at kunne dele vores erfaringer med havvindmøller med vores tætte vietnamesiske partnere.  At få trykket ’start’ har været undervejs i et stykke tid og vores vietnamesiske partnere er både ivrige efter at komme i gang, men også at gøre det på den rigtige måde.” sagde Anton Beck, Kontorchef for Center for Global Rådgivning i Energistyrelsen.

Danmark har igennem årene opbygget vigtige erfaringer i forhold til at skabe gode rammevilkår for havvind. At realisere 10 GW havvind i 2030 kræver bl.a. god forståelse for hele forsyningskæden for havvindmøller og at opstille de rette incitamenter for at kunne tiltrække investeringer.

Læs mere om dagens workshop i en fælles engelsk pressemeddelelse.

Fakta om det dansk-vietnamesiske energisamarbejde

Det dansk-vietnamesiske myndighedspartnerskab om energi implementeres af Energistyrelsen og finansieres af Udenrigsministeriet gennem Klimapuljen.

Samarbejdet blev etableret i 2013 og har i dag fokus på at understøtte Vietnam i opfyldelsen af Parisaftalen og FN’s verdensmål inden for bl.a. energi og klima.

Som en del af samarbejdet gennemfører Ministry of Industry and Trade (MOIT) og Energistyrelsen en indsats omkring langsigtet energiplanlægning, integration af vedvarende energi i el-systemet og energieffektivisering i industrien.

Danmark har 16 myndighedspartnerskaber om energi med lande der til sammen udleder mere end 60 procent af verdens CO2. Ved at opbygge viden og kapacitet i partnerlandenes nationale myndigheder, styrkes de politiske beslutningstagere til at træffe bæredygtige og omkostningseffektive energipolitiske beslutninger, der understøtter den globale grønne omstilling.