Få vores nyheder på mail

Vindmøller under den grønne ordning skal nettilsluttes senest 20. februar 2018

Nyhed   •   Sep 29, 2017 14:04 CEST

EU- Kommissionens 10 år gamle statsstøttegodkendelse af den grønne ordning udløber den 21. februar 2018. Energistyrelsen har sendt et udkast til lovforslag i høring, hvorefter vindmøllerne skal være nettilsluttet senest den 20. februar 2018, for at der kan udbetales midler under ordningen. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest 2. oktober.

EU-kommissionens statsstøttegodkendelse betyder, at både nettilslutningen af de vindmøller, som danner grundlag for en kommunes ansøgning om tilskud under den grønne ordning, og meddelelse af tilsagn om tilskud skal være sket senest 20. februar 2018, for at der kan udbetales tilskud. Det kræver dog en tydeliggørelse i Lov om vedvarende energi.

Tydeliggørelse af frister for nettilslutning og meddelelse af tilsagn

Energistyrelsen har i dag sendt et udkast til ændring af lov om vedvarende energi i offentlig høring. Udkastet indeholder en tydeliggørelse af fristerne. Høringssvar vedrørende udkastet skal sendes til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk, med kopi til dps@ens.dk og skal være Energistyrelsen i hænde senest mandag den 2. oktober 2017, kl. 12.00.

Se udkast til lovforslag, høringsbrev mm. på høringsportalen.

Anbefalet tidspunkt for ansøgning om tilsagn rykket til 30. oktober 2017

Energistyrelsen udsendte 19. juli 2017 information om udløb af den grønne ordning, hvor det blev anbefalet, at kommunerne indsender ansøgninger om tilsagn om tilskud hurtigst muligt til Energinet og gerne inden den 30. september 2017. Dette tidspunkt er siden rykket til den 31. oktober 2017.

Fakta:

  • Den gældende statsstøttegodkendelse N 354/2008 for den grønne ordning gælder indtil den 21. februar 2018.
  • Formålet med den grønne ordning er at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med vindmøller på land ved at give tilskud til anlægsarbejder, der har til formål at styrke landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Der udbetales 0,4 øre pr. kWh for 22.000 fuldlasttimer for hver vindmølle, og tilskuddet gives til de kommuner, hvor vindmøllerne opsættes.

Kontakt: Fuldmægtig Ditte Parmer Simonsen, Energistyrelsen, tlf: 3392 7900, dps@ens.dk eller specialkonsulent Maria Jørgensen, tlf: 3392 6773, mhj@ens.dk