Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Virksomheder kan opnå afgiftsfritagelse for ekstern udnyttelse af overskudsvarme gennem ny energieffektiviseringsordning

Fra den 1. januar 2022 kan virksomheder opnå afgiftsfritagelse på overskudsvarme, hvis de indgår i den nye energieffektiviseringsordning for overskudsvarme (EFO). Afgiftsfritagelsen gælder for den del af overskudsvarmen, der er afgiftsbelagt og udnyttes eksternt.

Når vi træder ind i det nye år, træder en ny energieffektiviseringsordning for overskudsvarme (EFO) samtidig i kraft. Ordningen følger af den politiske aftale fra 7. september 2021 om Klimaaftale for energi og industri mv. Virksomheder kan fra 1. januar opnå afgiftsfritagelse på overskudsvarme, hvis de indgår i ordningen. Afgiftsfritagelsen giver virksomheder økonomisk incitament til at udnytte overskudsvarmen til eksterne formål. Derudover skal ordningen sikre løbende energieffektivisering af overskudsvarmeleverancer fra virksomheden og dermed reducere brugen af fossile brændsler.

“Overskudsvarme er et vigtigt værktøj i den grønne omstilling, da der er et stort potentiale i at udnytte allerede brugt energi. Med aftalen kan virksomheder nu få afgiftsfritaget deres eksterne udnyttelse af overskudsvarme mod at indgå i Energistyrelsens energieffektiviseringsordning. Det er godt for den grønne omstilling, virksomhedernes økonomi og den sunde fornuft,” siger kontorchef i Energistyrelsen Rasmus Tengvad.

Afgiftsfritagelsen gælder fra den dato, hvor Energistyrelsen modtager virksomhedens ansøgning. Ansøgning sker gennem Energistyrelsens ansøgningsportal. Der bliver åbnet for ansøgning d. 3 januar 2022.

Fakta

  • For at indgå i ordningen skal virksomheden foretage energigennemgang af processer og anlæg relateret til den del af overskudsvarmen, der kan opnås afgiftsfritagelse på. Energigennemgangen kan udføres af virksomheden selv eller af rådgivere.
  • Hvis energigennemgangen identificerer rentable energieffektiviseringstiltag relateret til den afgiftsbelagte overskudsvarme med en tilbagebetalingstid på op til fem år, skal virksomheden gennemføre disse.
  • Energigennemgang og energieffektiviseringstiltag skal verificeres af en af Energistyrelsen godkendt uvildig ekspert eller et certificeringsorgan. Læs mere om kravene til uvildige eksperter og se listen over godkendte uvildige eksperter på www.ens.dk/EFO.
  • De årlige eftersyn og verifikation af overholdelse af ordningens krav skal ligeledes gennemføres af en uvildig ekstern ekspert eller et certificeringsorgan.


Energistyrelsen forventer at afholde et nyt kursus for uvildige eksperter den 28. januar 2022, og interesserede kan høre nærmere om kurset og tilmelde sig på EFO@ens.dk.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret, kan du finde nærmere information om ordningen og vejledning til ansøgning m.v. på Energistyrelsens hjemmeside. Du kan også stille spørgsmål til ordningen på efo@ens.dk.

Kontakt

Chefkonsulent Lars Grindsted, 5167 4327, lagr@ens.dk
Presserådgiver Laura Andersen, 3395 0906, lrsn@ens.dk 

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark