Få vores nyheder på mail

Vurderingsboringen Solsort-2 i Nordsøen fandt olie

Nyhed   •   Dec 18, 2013 00:00 CET

Pressemeddelelse:

DONG E&P A/S har som operatør for tilladelse 3/09 boret vurderingsboringen Solsort-2 (5604/26-6) i den vestligste del af den danske del af Nordsøen. Der blev efterfølgende fore-taget prøveproduktion af olie og associeret gas.

Solsort-2 blev boret som en afbøjet boring og sluttede i kalklag i en dybde af 3157 meter lodret under havets overflade. Boringen fandt paleocæne sandstenslag med indhold af olie og gas. For nærmere at vurdere udstrækningen og kvaliteten af oliefundet blev der boret to sideboringer. Disse fandt imidlertid ikke olie eller gas. Et omfattende dataindsamlingsprogram blev gennemført, ligesom der blev udtaget kerneprøver i to af sporene.

Solsort-2 ligger ca. 2,5 km sydvest for Solsort-1 boringen, hvor der i 2010 også blev gjort fund af olie. Solsort-2 blev ligesom Solsort-1 boringen boret i samarbejde mellem rettighedshaverne i de to tilladelser 4/98 og 3/09, yderligere har tilladelse 7/89 bidraget økonomisk til boringen af Solsort-2 mod at få adgang til data fra brønden.

Borearbejdet i Solsort-2 blev påbegyndt den 21. august 2013 med boreplatformen Mærsk Resolve på positionen 56° 08' 15,571" N, 04° 16' 09,406" Ø (UTM Zone 31, 6 222 264,0 m N, 578 882,0 m Ø), hvor vanddybden er 61 meter.

Tilladelse 4/98 og 3/09 Selskab Procent DONG E&P A/S                              
35Bayerngas Danmark ApS30VNG Danmark ApS15Nordsøfonden20

Se også kortbilag.

Boringen bliver nu lukket permanent, og boreplatformen Mærsk Resolve flyttes derefter til tilladelse 1/12 for at bore efterforskningsboringen Nena-1.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Geolog Flemming Ole Rasmussen
Telefon: 33 92 66 98 (kontor), 40 38 65 39 (mobil), e-mail: fora@ens.dk

English version of this Press Release

Kortbilag - Solsort-2

Flemming Ole Rasmussen
AC-medarbejder
Center for Energiressourcer
Tlf.: 33 92 66 98
fora@ens.dk