Gå til indhold
Workshop om udbud og planlægning for vind og sol

Nyhed -

Workshop om udbud og planlægning for vind og sol

I 2018 skal der for første gang i den energipolitiske danmarkshistorie gennemføres et teknologineutralt udbud. Energistyrelsen og Erhvervstyrelsen inviterer den 26. oktober 2017 til workshop/dialogmøde om udbud og planlægning for vind og sol.

Som opfølgning på regeringens aftale med DF den 26. september om en ny støttemodel for sol og vind i 2018-2019. skal Energistyrelsen for første gang nogensinde gennemføre et teknologineutralt udbud i Danmark, hvor vindmøller og solceller skal konkurrere om at levere mest grøn strøm.

Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen inviterer derfor til workshop og dialogmøde den 26. oktober 2017 om udbud og planlægning for vind og sol.

Alle interesserede inviteres til at deltage i workshoppen, hvor der bl.a. er brug for input til, hvordan vilkår for vind og sol kan harmoniseres i udbuddet og til at identificere eventuelle barrierer i lovgivningen, som hindrer lokal opbakning.

Der kan maksimalt deltage to personer fra hver organisation, og der er i alt 50 pladser. Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Se programmet for workshoppen og invitationen

Hvornår: 26. oktober 2017, kl. 9.30-15.00.

Hvor: Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K

Hvordan: Tilmelding senest torsdag den 12. oktober 2017 til Maria Jørgensen på mhj@ens.dk.

Kontakt: Maria Jørgensen, mhj@ens.dk, eller Stine Roland Knudsen, srk@ens.dk.

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark