Gå til indhold
Yderligere information om støtteordning der sættes midlertidigt i bero

Nyhed -

Yderligere information om støtteordning der sættes midlertidigt i bero

Energistyrelsen præciserer nu, at projekter, som er påbegyndt før 1. juli 2015, omfattet af dispensation for tilsagnskravet, og som ikke selv er skyld i, at anlægget ikke kunne nettilsluttes inden 1. januar 2016, er omfattet af den midlertidige suspension. Anlægsejere bør hurtigst muligt rette henvendelse til Energinet.dk.

Energistyrelsen udsendte den 18. november 2016 en pressemeddelelse om, at nogle støtteordninger for vedvarende energi midlertidig sættes i bero pr. 1. januar 2017.

Det kan nu oplyses, at det kun er overgangsordningen i § 7, stk. 5 i lov nr. 744 fra 2015, der suspenderes.

Det drejer sig om anlæg, hvor støtten ikke er betinget af, at der opnås tilsagn om støtte fra Energinet.dk, før projektet påbegyndes. Tilsagnskravet udspringer af EU-regler, og det blev indført pr. 1. juli 2015. Der blev i den forbindelse indført en overgangsordning for at sikre, at projekter, som allerede var påbegyndt inden 1. juli 2015, kunne fortsætte under den hidtidige ordning.

Kriteriet for at blive omfattet af overgangsordningen er, at projektet er påbegyndt før 1. juli 2015, og at en manglende nettilslutning inden 1. januar 2016 ikke kan tilregnes ejerne.

Følgende typer af anlæg er omfattet:

  • Solcelleanlæg under 500 kW
  • Husstandsvindmøller
  • Andre VE-teknologier under 500 kW, herunder bl.a. bølgekraft, små biogasanlæg samt små biomasse­anlæg op til og med 6 kW

For yderligere oplysninger henvises til Energinet.dk på følgende side.

Anlæg, hvor Energinet.dk har truffet afgørelse senest den 31. december 2016 om tilsagn eller afgørelse om, at manglende nettilslutning inden den 1. januar 2016 ikke kunne tilregnes anlægsejer, bliver ikke berørt ovenstående suspension.

Kontakt:

Kontakt Energinet.dk om konkrete sager:

VE-administration tlf. 70 21 50 74, VE@energinet.dk

Øvrige henvendelser:

Kontorchef Marie Louise Hede, mobil: 20 87 48 95, e-mail: mlhe@ens.dk

Fuldmægtig Emil Axelsen, tlf. 33 92 77 01, eax@ens.dk

Emner

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark