Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Pressemeddelelse -

100 mio. kr. til hurtigt internet i yderområderne

Bredbåndspuljen 2020 åbner nu for ansøgninger. Puljen er målrettet bredbåndsprojekter i landzone- og sommerhusområder, hvor der ikke er udsigt til at få hurtigt bredbånd på kommercielle vilkår.

Danmark har generelt en meget god dækning med hurtigt bredbånd. 93 pct. af alle boliger og virksomheder har i dag adgang til bredbåndshastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. Dette skyldes først og fremmest en lang række af store og små udbydere, som over mange år har rullet bredbånd ud til danskerne på kommercielle vilkår.

Der er imidlertid en restgruppe, som ikke har udsigt til, at markedet vil sørge adgang til hurtigt bredbånd. Derfor giver den statslige bredbåndspulje mulighed for at søge om tilskud til etablering af hurtigt bredbånd i lokalområder, hvor dækningen er meget dårlig – og hvor der ikke foreligger planer for bedre dækning inden for tre år.

”Bredbåndspuljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse i landzone eller sommerhusområder. Fra Energistyrelsens side står vi klar med vejledning til de ildsjæle, som nu skal i gang med at forberede deres lokale bredbåndsprojekt”, fortæller kontorchef i Center for Tele, Signe Schmidt.

Du kan læse mere om bredbåndspuljen og hvordan man søger om tilskud på Energistyrelsens hjemmeside.


Fakta

  • Der er afsat 100 mio. kr. til bredbåndspuljen i 2020. Puljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse i landzone og sommerhusområder.
  • Bredbåndspuljen er efterspørgselsdrevet. Man skal slå sig sammen lokalt og organisere et projekt, som kan søge om tilskud. De deltagende adresser skal bidrage med en egenbetaling på mindst 4.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. Det samme skal den bredbåndsudbyder, som skal stå for udrulningen i projektet.
  • Der er mulighed for at søge tilskud til adresser med dårlig bredbåndsdækning – og hvor der ikke foreligger konkrete planer for bedre dækning inden for de kommende tre år. Dårlig bredbåndsdækning indebærer, at det ikke må være muligt at få en bredbåndsforbindelse på adressen, hvor hastighederne overstiger 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.
  • Den infrastruktur, der etableres med tilskud fra bredbåndspuljen, skal kunne levere stabile, oplevede hastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.
  • P.t. er der registreret cirka 107.000 tilskudsberettigede adresser. Man kan se, om en adresse er registreret som tilskudsberettiget på bredbaandspulje.ens.dk.
  • Bredbåndspuljen blev etableret i 2016. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om den skal fortsætte efter 2020.


Kontakt

Chefkonsulent Henrik Kjær, 3392 7913, hkj@ens.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark