Gå til indhold

Pressemeddelelse -

16 nye tilladelser tildelt i 7. udbudsrunde – nu kan olieefterforskningen begynde

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt overrakte i dag ved en ceremoni i Energistyrelsen de 16 nye tilladelser i 7. udbudsrunde til efterforskning efter olie og gas i Nordsøen. De 12 selskaber har nu 6 år til at gøre nye fund, der kan øge den danske kulbrinteproduktion og dermed provenuet til statskassen.

Lars Chr. Lilleholt har her til formiddag overrakt de 12 selskaber de 16 nye tilladelser, som betyder, at selskaberne nu kan indlede jagten på nye kommercielle olie- og gasfund i den danske del af Nordsøen.

Ministeren gav under ceremonien i Energistyrelsen udtryk for, at han i lyset af de aktuelle lave oliepriser var meget tilfreds med resultatet af 7. udbudsrunde, og han var glad for, at der er flere nye selskaber, som engagerer sig i Danmark med tiltro til, at der stadig kan gøres interessante fund i Danmark. Det giver grund til optimisme.

Statens samlede indtægter fra Nordsøaktiviteterne har været 404 mia. kr. siden 1963, mens den akkumulerede værdi af den producerede olie og gas har været 1.010 mia. kr. Provenuet i 2014 var knap 19 mia. kr..

De nye tilladelser meddeles som udgangspunkt for en efterforskningsperiode på 6 år med ret til 30 års forlængelse for felter, der sættes i produktion. De samlede arbejdsprogrammer omfatter bl.a. 2 ubetingede boringer og op til 24 betingede boringer.

Energistyrelsen vil nu påbegynde arbejdet med at forberede 8. udbudsrunde i lyset af erfaringerne fra forløbet af 7. runde. Der vil blive sat særligt fokus på de krav og vilkår, der stilles til rettighedshavere i forhold til aktiviteter i den danske del af Nordsøen, herunder finansiel kapacitet og sikkerhedsstillelse.

Der blev i forbindelse med overrækkelsen af tilladelserne taget billeder, som vil kunne bruges efter aftale med Julie Frisch-Jensen, mobil:+45 4188 1267, e-mail: jfj@nordsoefonden.dk.

Fakta:

Følgende selskaber har modtaget tilladelser i 7. udbudsrunde:  

 1. Ardent Oil (Denmark) S.A.
 2. Dana Petroleum Denmark B.V.
 3. Danoil Exploration A/S
 4. DEA Deutsche Erdoel AG
 5. DONG E&P A/S
 6. Dyas B.V.
 7. Edison International S.P.A.
 8. Hansa Hydrocarbons Ltd.
 9. Hess Denmark ApS
 10. Nordsøfonden
 11. PA Resources UK Ltd.
 12. Wintershall Noordzee B.V. 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets pressemeddelelse om overrækkelsen, Resultatet af 7. udbudsrunde

Trine Fugmann Kontorchef Center for Energiressourcer Tlf.: 26 18 02 92 TFU@ens.dk

Ture Falbe-Hansen Pressechef Center for Organisation og KommunikationTlf.: 25 13 78 46 tfh@ens.dk

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark