Gå til indhold
175 millioner giver styrke til grøn SMV-bølge

Pressemeddelelse -

175 millioner giver styrke til grøn SMV-bølge

I dag åbnes der for ansøgninger om tilskud, der hjælper virksomheder til bedre konkurrenceevne med klimavenlig produktion. Det kan give kraft til den grønne bølge blandt små og mellemstore virksomheder.

Hvis du er en privatejet produktions-, handels- eller servicevirksomhed, har du lige fået åbnet en dør til 175 mio. kr. Pengene uddeles af Energistyrelsen som tilskud til projekter, der sænker energiforbruget i virksomhederne.

"Tilskuddet sikrer god økonomi i klimavenlige projekter, der sænker energiforbruget, CO2-udledningen og forbedrer konkurrenceevnen hos virksomhederne. Vi har en klar målsætning om, at Erhvervspuljen skal nå bredt ud, og vi havde mange forskellige typer ansøgere i første runde. Det forventer vi også denne gang, hvor vi vil gøre en særlig indsats for at fortælle de små og mellemstore virksomheder om muligheden", siger vicedirektør Stig Uffe Pedersen, Energistyrelsen.

SMV Danmark: Jo før, jo bedre

Tilskuddet gives til projekter som f.eks. udskiftning af kedler med varmepumper, skift til LED-belysning og energioptimering af procesanlæg. Brancheorganisationen SMV Danmark vil gøre sit, for at flere SMV’er får tilskud til at spare energi.

”Tilskuddet betyder, at det nu bliver endnu mere fordelagtigt for mange virksomheder at investere i grøn omstilling. Det er godt for virksomheden selv, men også for klimaet. Jeg opfordrer vores medlemmer til at se på, hvor der kan spares på energien i virksomheden, få beskrevet projektet og søgt tilskuddet, inden ansøgningsvinduet lukker. Jo før man kommer i gang, jo bedre. Og hvis man allerede har tænkt tanken og har grønne projekter liggende i skuffen, som mangler finansiering, så er chancen der nu,” siger adm. direktør i SMV Danmark Jakob Brandt.

DI: Vigtigt at nå ud til virksomhederne

DI ser tilskuddet som en oplagt mulighed for mange virksomheder.

”Det er en klar fordel for virksomhederne at reducere energiforbruget, hvorved deres produktionsomkostninger bliver lavere, og deres konkurrenceevne forbedres. Men det skal kunne betale sig for den enkelte virksomhed at investere i energireducerende teknologier. Det nye tilskud vil betyde, at en lang række energisparende projekter bliver rentable for virksomhederne, men det er vigtigt at gøre virksomhederne og især SMV’erne opmærksomme på tilskudsmulighederne, så de også kommer med på den grønne bølge,” siger Troels Ranis, der er branchedirektør i DI Energi.

Der er åbent for ansøgninger i den nye ansøgningsrunde fra 18. januar til 1. februar 2021.

Læs mere og søg på ens.dk/erhvervstilskud

Hold dig opdateret om erhvervstilskud – tilmeld nyhedsmail for SparEnergi.dk

Fakta: Klimatilskud til virksomheder

  • Et nyt erhvervstilskud skal fremme energibesparelser i danske virksomheder
  • Tilskuddet kan søges af privatejede produktions-, handel- og servicevirksomheder inkl. f.eks. landbrug, fiskeri, gartneri og skovbrug
  • Tilskuddet bidrager til energispareprojekter i virksomhederne og kan dække op til 50 % af en investering
  • Der er afsat 175 mio. kr. til tilskud i denne runde og i alt knap 600 mio. kr. i 2021, der forventes fordelt over fem ansøgningsrunder.
  • Der er i alt knap 3,5 mia. kr. i Erhvervspuljen i perioden 2021-2029. Pengene stammer fra Energiaftalen fra 2018 og Klimaaftalen fra 2020. Erhvervspuljen åbnede første gang i oktober 2020.

Kilde: Energistyrelsen

Kontakt:

Energistyrelsen: Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

SMV Danmark: Kommunikationschef David Elmer, mobil: 53 85 53 70, e-mail: elmer@SMVdanmark.dk

DI: Presserådgiver Claus Kaae-Nielsen, mobil: 23 32 68 29, e-mail: clkn@di.dk

Information om puljen fås via tlf: 51 67 43 01, e-mail: erhvervstilskud@ens.dk

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark