Gå til indhold
Billede: Mission Innovation
Billede: Mission Innovation

Pressemeddelelse -

22 mio. € til integrerede energilagringsløsninger

Et nyt Mission Innovation initiativ med deltagelse af 16 lande rejser 22 mio. € til støtte af tværnationale projekter med henblik på at udvikle innovative integrerede energilagringsløsninger. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter dansk deltagelse i Mission Innovation initiativet med € 3 mio.


Initiativet retter sig mod forsknings- udviklings- og demonstrationsprojekter, der udvikler bæredygtige, integrerede energilagringsløsninger til både kort- og langtidslagring. Der kan ydes støtte til forskellige typer energilagring såsom elektrisk, elektrokemisk, mekanisk, termisk mv.


Sådan ansøger du

Alle potentielle ansøgere skal tilkendegive deres interesse og søge vejledning hos EUDP inden 12. november 2019. Potentielle ansøgere opfordres til allerede nu at kontakte fuldmægtig Annika Fischer på afi@ens.dk.

Den endelige ansøgning skal indsendes til både EUDP og Mission Innovation senest d. 22. januar 2020. Krav og vurderingskriterier til ansøgninger til Mission Innovation fremgår af MICall19-indkaldelsen. EUDP’s krav og vurderingskriterier fremgår af EUDP’s hjemmeside, hvor der også er information om ansøgningsprocessen. 


Tidsplan

18. september 2019 Udbuddet offentliggjort
18. september – 22. januar 2020 Periode, hvor der dannes projektkonsortier og hvor ansøger skal henvende sig til EUDP-sekretariatet, Annika Fischer (afi@ens.dk) mht. spørgsmål vedr. ansøgningsprocessen mv.
12. November 2019, 14:00 CET Krav om at indsende interessetilkendegivelse til EUDP og Mission Innovation. EUDP: Kontakt fuldmægtig Annika Fischer, afi@ens.dk, +45 25 72 82 93
22. januar 2020, 14:00 CET Ansøgningsfrist til EUDP og Mission Innovation

Læs mere om udbuddet (engelsk)


Fakta

  • Mission Innovation er et globalt initiativ bestående af 24 lande og den Europæiske Kommission på vegne af EU, som arbejder på at accelerere innovationen af vedvarende energi.
  • EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima. I forbindelse med nærværende indkaldelse, MICall19, støtter EUDP den danske deltagelse i energilagringsprojekterne, hvor € 3.000.000 stilles til rådighed.
  • I alt deltager 16 lande gennem deres nationale og regionale støtteprogrammer i initiativet. En fyldestgørende liste over hvilke støtteprogrammer der deltager og deres finansielle bidrag kan findes her.


Kontakt

Fuldmægtig Annika Fischer, afi@ens.dk, 2572 8293

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark