Få vores nyheder på mail

28 MW forsøgsmøller på vej til Nissum Bredning

Pressemeddelelse   •   Mar 02, 2017 14:57 CET

Energistyrelsen har meddelt I/S Nissum Bredning Vind etableringstilladelse for deres 28 MW forsøgsprojekt ”Testbed for nye teknologier og integreret design". Projektet blev i februar 2016 kåret som vinder af Energistyrelsens udbud i den særlige forsøgsordning for ny havvindteknologi.

Denne type testanlæg er det første i Danmark og kan bidrage til at reducere omkostningerne på etablering og drift af fremtidige havvindmøller. Projektet indeholder vigtige forsøgselementer for fremtidens havvindteknologi og bidrager derfor også til at fastholde Danmarks førerposition inden for udvikling og test af havvindteknologi.

De 4 havvindmøller, som skal opstilles og testes i Nissum Bredning, forventes at stå klar inden udgangen af 2017.

Læs mere om projektet i pressemeddelelse af 10. februar 2016: "Fremtidens havvindteknologi skal afprøves i Nissum Bredning".

Læs Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets pressemeddelelse af 10. februar 2016: "Nye forsøgsmøller skal fastholde Danmarks førerposition"

Fakta

Forsøgsordningen blev i november 2012 aftalt i et delforlig under Energiaftalen om de kystnære havvindmøller.

Projektet vil får en fast afregning på 70 øre/kWh i en periode svarende til ca. 50.000 fuldlasttimer.

Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 360 personer beskæftiget i Energistyrelsen.