Gå til indhold
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Pressemeddelelse -

30 mio. kroner til grøn genstart af Det Blå Danmark

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram indkalder ansøgere til projekter med fokus på en grønnere maritim sektor. Det sker med afsæt i en grøn genstartspulje på 30 mio. kr. til dansk erhvervsliv i forbindelse med COVID-19-situationen.

Fremtidens fragt af gods på havet skal ske på grønnere vis. Det er målet med en ny politisk aftale om en genstartspulje på 30 mio. kr., der skal fremme grønne projekter med fokus på maritim energiteknologi. Midlerne er afsat for at give Det Blå Danmark mulighed for at fastholde og styrke sin internationale førerposition inden for søfartens grønne omstilling efter COVID-19.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er valgt til at udmønte midlerne, der fx kan gå til projekter om grønne brændsler til maritim fragt eller energieffektivisering af skibe eller havne.

”Den maritime sektor i Danmark er en global styrkeposition, som rummer et stort potentiale for, at innovative klimaløsninger kan afprøves og implementeres i praksis. Dette kan potentielt blive en afgørende konkurrencefordel, når vi skal indfri søfartens klimamålsætninger for 2030, der går hånd i hånd med vækst og beskæftigelse,” siger Anne Grete Holmsgaard, bestyrelsesformand for EUDP.

Skibsfart skal være 40 procent mere klimaeffektivt i 2030
Transport til søs står for 2-3 procent af de årlige udledninger af drivhusgasser på verdensplan. Den Internationale Maritime Organisation vedtog i 2018 en klimastrategi, som i tråd med Parisaftalens målsætninger forpligter skibsfarten til i 2030 at udlede 40 pct. mindre drivhusgasser i forhold til den transporterede mængde sammenlignet med 2008. I 2050 skal de samlede udledninger fra skibsfarten som minimum halveres.

Der er afsat 30 mio. kroner til projekter med fokus på grønnere maritim transport. EUDP’s sekretariat varetager ansøgninger, der bliver indstillet til EUDP’s bestyrelse. Bestyrelsen tildeler støtten til de bedste projekter på et møde i december 2020.

Sådan søger du

  • Frist for ansøgning: 3. november 2020
  • Svar på ansøgning: 8. december 2020
  • Ansøgere skal benytte EUDP’s faste ansøgningsmateriale og –portal
  • Ansøgere kan være fx konsortier af virksomheder, iværksættere eller små og mellemstore virksomheder.

Læs mere i indkaldelsen Pulje til grøn omstilling med fokus på maritime test- og demonstrationsprojekter på Energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Alle potentielle ansøgere kan søge vejledning hos EUDP frem til ansøgningsfristen den 3. november 2020.
Kontakt fuldmægtig Wickie Lassen, EUDP, for råd og vejledning om indkaldelsen og ansøgninger: wbl@ens.dk / +45 33 92 92 73 

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark