Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Pressemeddelelse -

9,4 mio. kr. til projekter om energieffektive og intelligente bygninger

14 projekter har modtaget i alt 9,4 mio. kr. fra Energistyrelsens pulje til fremme af energieffektivitet i bygninger, ”Energieffektive og Intelligente bygninger”. Støtten er fordelt på to indsatser, ”Databaseret energiledelse i kommuner og regioner” og ”Smart anvendelse af data til energibesparelser”.

Projekterne igangsættes i begyndelsen af 2019 og omfatter tilskud til 12 demonstrationsprojekter om etablering af databaseret energiledelse, hvor formålet er at danne et erfarings- og inspirationsgrundlag, som kan skabe grundlag for udbredelse af databaseret energiledelse i kommuner og regioner. Projekterne skal afdække barrierer og løsningsmodeller samt dokumentere businesscases for etablering af databaseret energiledelse.

Der er yderligere givet tilskud til to projekter om smart anvendelse af data til energibesparelser, hvor formålet er at udvikle og demonstrere nye metoder til bestemmelse af energimæssig ydeevne og energibesparelsespotentialer i bygninger.

Se de 14 projekter, der har modtaget støtte, på oversigten nedenfor. Læs mere om projekterne på Energistyrelsens hjemmeside.

Projekter inden for databaseret energiledelse i kommuner og regioner:

Projekt titel Ansøgere Tilskud i kr.

Intelligent Databaseret Energiledelse i Viborg og Aarhus Kommune (IDEVA)

Aarhus Kommune

793.491

Fælles databaseret energiledelse

Favrskov Kommune

364.581

Energiledelse i børneinstitutioner

Fredericia Kommune

490.680

Databaseret Energiledelse i Hillerød Kommune

Hillerød Kommune

436.035

Smart og databaseret energiledelse i Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune

577.620

Den databaserede klimakommune - I mål med en CO2-neutral idrætspark i Hørsholm

Hørsholm Kommune

858.275

Effektivisering af energiledelse ved samkøring af EMS- og BMS-data og -programmer

Kolding Kommune

337.225

Datadreven energiledelse på apparatniveau

Odense Kommune

1.489.923

Databaseret energiledelse på ventilationsanlæg i Roskilde Kommune

Roskilde Kommune

1.307.400

Opsætning af en datainfrastruktur i Vejle Kommune

Vejle Kommune

404.550

Energioptimering og forbedret indeklima på Svendborg Sygehus

Region Syddanmark

372.974

Etablering af databaseret energiledelse på Regionshospital Gødstrup

Region Midtjylland

202.611

Projekter inden for smart anvendelse af data til energibesparelser:

Projekt titel Ansøgere Tilskud i kr.

Cloudbaseret Bygnings Diagnose

COWI

1.027.200

SKYNJA

EnergiData A/S

741.677

Energistyrelsen forventer at følge op på resultaterne med henblik på at udbrede de erfaringer, som projekterne erhverver sig om energieffektive løsninger i bygninger.

Erfaringsnetværk for databaseret energiledelse i kommuner og regioner

Energistyrelsen planlægger at oprette et erfaringsnetværk under projektperioden for de 12 projekter inden for databaseret energiledelse i kommuner og regioner, hvor projektdeltagerne kan udveksle erfaringer og få relevante faglige inputs med fokus på både dataindsamling, dataanalyse, organisering mv. Dette netværk, og erfaringerne derfra, forventes efterfølgende at kunne understøtte udbredelsen af databaseret energiledelse til øvrige kommuner, regioner og evt. også virksomheder og statslige institutioner.

Som et led i denne udbredelsesproces har Transition, EWII Energi og Grøn Energi udarbejdet rapporten ”Kommuner og regioners adgang til egne forsyningsdata” for Energistyrelsen. Rapporten redegør for barrierer og løsningsmuligheder for kommuner og regioners adgang til fjernvarmedata på timebasis, da dette datagrundlag vurderes at kunne understøtte arbejdet med energiledelse betydeligt. Energistyrelsen vil bringe rapportens identificerede barrierer og løsningsmuligheder til diskussion blandt projektdeltagerne som en del af erfaringsnetværket, for at skabe et bedre grundlag for opfølgning på rapporten.

Læs rapporten ”Kommuner og regioners adgang til egne forsyningsdata"

Baggrund og fakta

  • Regeringen indgik i december 2015 en aftale om udmøntning af den såkaldte energireserve. Som led heri blev det besluttet at gennemføre initiativet ”Energieffektive og Intelligente bygninger”, der blandt andet er blevet brugt til at yde støtte til udvikling og demonstrationsprojekter for energieffektive løsninger i bygninger i perioden 2016-2018.
  • Puljerne for ”Databaseret energiledelse i kommuner og regioner” og ”Smart anvendelse af data til energibesparelser” havde ansøgningsfrist i november 2018.
  • Energistyrelsen modtog i alt 25 ansøgninger til de to indsatser. Der blev ansøgt om tilskud for i alt 18,4 mio. kr. ud af en tilskudsramme på 10,2 mio. kr.
  • De bevilgede projekter modtager tilskud på mellem 25-60 % af deres samlede projektomkostninger.

Kontakt:

Fuldmægtig Malene Aaby, tlf.: 33 95 56 13, e-mail: mlb@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, tlf. 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk 

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Welcome to Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark