Få vores nyheder på mail

Biogasproduktionen kan optimeres til gavn for klima og økonomi

Pressemeddelelse   •   Feb 03, 2016 23:38 CET

Det er muligt at optimere produktionen af biogas og dermed opnå gevinster for både klima og økonomi. Det viser projektet ”Udvikling og effektivisering af biogasproduktionen i Danmark”, som Biogas Taskforce har gennemført.

Energistyrelsens Biogas Taskforce har i samarbejde med 16 biogasanlæg, Aarhus Universitet, PlanEnergi og AgroTech gennem 2 år undersøgt produktionen af biogas og ledt efter optimeringsmuligheder.

Projektet viser, at der ikke er én rigtig måde at drive et biogasanlæg på, og de danske biogasanlæg er meget forskellige. Blandt de deltagende anlæg er mange drevet stabilt af dygtige driftsledere. Andre er nye anlæg, som er kommet godt fra start. Alligevel har projektet fundet en række udviklings- og optimeringsmuligheder, hvor klimagevinst og bedre økonomi går hånd i hånd.

Projektet peger blandt andet på disse forhold:

  1. Øget opholdstid og reaktorkapacitet. For flere anlæg er der et økonomisk potentiale i at øge reaktorkapaciteten og dermed biomassernes opholdstid i anlæg. På den måde opnås et højere gasudbytte, og når restgaspotentialet minimeres, forøges biogasanlæggenes klimaeffekt og økonomi.
  2. Dybstrøelse er bedre end majs. Nogle anlæg tilfører energiafgrøder for at øge gasudbyttet, men har man adgang til dybstrøelse kan det være langt bedre for både klima og økonomi.
  3. Metantab fra fortanken. Nogle anlæg taber metan allerede i fortanken. Det er skidt for både klima og økonomi. Men i mange tilfælde kan produktionen reduceres eller metanen opsamles og nyttiggøres, f.eks. som brændstof til procesvarme.
  4. Bedre gyllekvalitet og tørstofindhold. Der er økonomisk potentiale i at øge kvaliteten, dvs. tørstofindhold og friskhed af den leverede gylle. Slagtesvinegylle kan tabe 10 – 40 % af gaspotentialet, hvis den ligger 20 dage i stalden. Øget fokus på at få tilført specielt svinegylle hurtigt til biogasanlægget kan øge gyllens værdi og biogasanlæggets økonomi.

To rapporter
Projektets resultater formidles i to rapporter, som nu ligger på Energistyrelsens hjemmeside:

1. Fagrapport: ”Udvikling og effektivisering af biogasproduktionen i Danmark”.
Rapporten dokumenterer praktiske driftserfaringer og forbehandlingsteknikker ved brug af dybstrøelse og halm i anlæggene. Desuden beskrives restgaspotentialer og tekniske optimeringsmuligheder på anlæggene.
Forfattere: Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi og Henrik B. Møller, Aarhus Universitet.

2. Økonomirapport: ”Udvikling og effektivisering af biogasproduktionen i Danmark”.
Rapporten beskriver nøgletal, driftsøkonomi og økonomiske effektiviseringsmuligheder på anlæggene.

Forfatter: Kurt Hjort-Gregersen, AgroTech.

Rapporterne giver et opdateret overblik over ”state of the art” for dansk biogasproduktion og viser vejen mod en fremtidig biogasproduktion baseret på restprodukter med en sund økonomi og et optimalt klimaregnskab.

Yderligere oplysninger
Bodil Harder, Energistyrelsen, tlf.: 4190 5254, bha@ens.dk

Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi, tlf.: 3060 4603

Henrik B. Møller, Aarhus Universitet, tlf.: 4053 1596

Kurt Hjort-Gregersen, AgroTech, Teknologisk Institut tlf.: 7220 3295

Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for Biogas, tlf.: 2724 5967

Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.