Få vores nyheder på mail

Boreprogram for Vendsyssel-1 efterforskningsboringen er godkendt

Pressemeddelelse   •   Apr 22, 2015 02:00 CEST

Energistyrelsen har godkendt boreprogrammet for efterforskningsboring efter skifergas vest for Dybvad

Energistyrelsen har i dag meddelt operatøren for tilladelse 1/10 - Total E&P Denmark B.V., at programmet for borearbejdet i efterforskningsboringen Vendsyssel-1 er godkendt efter Undergrundsloven. Den øvre del af boringen er tidligere godkendt og gennemført. Godkendelsen, der nu gives, omfatter den dybe del af boringen til en forventet total dybde på ca. 3.800 m under jordoverfladen.

Vendsyssel-1 er en efterforskningsboring, som planlægges udført vest for Dybvad i Frederikshavn Kommune på positionen 6.349.736,61 m N, 576.460,3 m Ø (WGS84, UTM zone 32 Etrs 89), beliggende i det område, der er omfattet af tilladelse 1/10. Boringen er opfyldelse af en boringsforpligtigelse i arbejdsprogrammet for tilladelse 1/10, som er beskrevet på Energistyrelsens hjemmeside.

Boring skal afklare, om der er skifergas

Det vides ikke i dag, om der er skiferlag med indhold af naturgas i Danmark, og det vides heller ikke, om der kan produceres naturgas fra sådanne skiferlag. Den planlagte boring i Nordjylland er vigtig i denne sammenhæng og forventes at kunne give oplysninger om, hvorvidt der i den del af Danmark er et skifergaspotentiale.

Det geologiske mål for boringen er primært at eftervise, om der findes Alun skifer med kulbrinter. Det sekundære geologiske mål er skifre af sen ordovicisk eller silur alder. For begge geologiske mål ønsker Total E&P Denmark B.V. at undersøge de geologiske og reservoirmæssige egenskaber samt muligheden for, at der er skifergas til stede.

Efter boringens afslutning vil brønden blive lukket enten midlertidigt eller permanent afhængigt af resultaterne.

Eventuel prøveproduktion kræver ny VVM

Frederikshavns Kommune har den 25. juni 2014 meddelt en VVM-tilladelse på baggrund af en VVM-redegørelse, ligesom kommunen skal udstede en række tilladelser i forbindelse med udførelse af boringen. Skal der efterfølgende gennemføres en prøveproduktion af naturgas i boringen, inkl. frakturering, skal der udarbejdes endnu en VVM-redegørelse for den aktivitet. Hvis der gives VVM-tilladelse hertil, forventes fase 2 ifølge Total tidligst gennemført i anden halvdel af 2015.

Fakta:

  • Energistyrelsen gav i 2010 to tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter, hvor efterforskningsmålet er naturgas i skiferlag. Tilladelserne indehaves af Total (80 %) og Nordsøfonden (20 %) og omfatter områder i Nordjylland og Nordsjælland.
  • På baggrund af en VVM-redegørelse godkendte Frederikshavns Kommune d. 25. juni 2014, at Total og Nordsøfonden kan gennemføre fase 1 af en dyb efterforskningsboring efter skifergas. I fase 1 udtages prøver af skiferlagene for at afklare, om der er skifergas.

 

Energistyrelsens godkendelse af Vendsyssel-1 boringen

Lene Dalsgaard

Specialkonsulent
Center for Energiressourcer
Tlf.: 33 92 68 97
ld@ens.dk
 

Katja Scharmann
Specialkonsulent
Center for Energiressourcer
Tlf.: 33 92 66 72
ksc@ens.dk
 

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk