Gå til indhold
Bredbåndspuljen 2017 åbner for ansøgninger

Pressemeddelelse -

Bredbåndspuljen 2017 åbner for ansøgninger

Knap 40 mio. kr. i tilskud til hurtigt bredbånd kan nu søges af de dårligst dækkede adresser i Danmark. Ansøgningsrunden lukker 14. september, og du kan få råd og vejledning hos Energistyrelsen om, hvordan du forbereder en ansøgning.

Anden ansøgningsrunde til Bredbåndspuljen er nu åben. Det betyder, at lokale ildsjæle og kommuner for alvor kan gå i gang med at samle opbakning til bredbåndsprojekter i hele landet.

Puljen er rettet mod boliger, virksomheder og sommerhuse, der maksimalt kan få en bredbåndshastighed på 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload. Man kan søge puljen, hvis man slår sig sammen med andre i lokalområdet.

I forhold til ansøgningsrunden i 2016 er der kun sket mindre justeringer. Der er ikke foretaget ændringer i tilskudsordningen overordnet set.

Følgende trin er nødvendigefor at forberede en ansøgning om tilskud:

  1. Dan en arbejdsgruppe, så I kan hjælpe hinanden gennem ansøgningsprocessen.
  2. Tjek betingelserne, så de er opfyldt. Det kan være svært at rette projektet til senere, hvis der ikke er styr på dem fra starten.
  3. Saml opbakning lokalt. Det er en god ide at indsamle underskrifter fra starten, så der er klarhed over deltagerne.
  4. Annoncer projektet, da projektet skal være annonceret i mindst tre uger inden ansøgningsfristen.
  5. Vælg bredbåndsudbyder og fastlæg deltaljerne med udbyderen
  6. Send ansøgning ind via Energistyrelsens tilskudsportal.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvad du skal gøre – uanset om du også søgte tilskud i 2016, eller om du overvejer at samle opbakning til et nyt projekt.

Hvor er der mere information?

Gode råd og vejledning kan findes på ens.dk/bredbaandspulje. På siden kan du bl.a. finde oplysninger om de informationsmøder, som Energistyrelsen holder rundt om i landet.

Kortlægningen over tilskudsberettigede adresser findes på bredbaandspulje.ens.dk.

Kontakt

Chefkonsulent Mette Stürup, Energistyrelsen, tlf: 3392 7570, e-mail MTST@ens.dk

Chefkonsulent Rikke Rosenmejer, Energistyrelsen, tlf: 3392 7574, e-mail RRO@ens.dk

Emner


Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 360 personer beskæftiget i Energistyrelsen.


Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark