Få vores nyheder på mail

Butiksejere i Region Hovedstaden kan spare millioner

Pressemeddelelse   •   Dec 02, 2016 09:28 CET

Skiftede alle Regionen Hovedstadens små og mellemstore butikker deres lyskilder ud med LED-pærer, ville det over syv år spare dem for energiregninger på sammenlagt 85 millioner kroner. Det viser nye beregninger fra Energistyrelsen.

Det kræver kun en lille investering, men afkastet vil for mange butikker være stort. Alligevel er det kun en ud af tre små og mellemstore butikker, der har udskiftet alle deres lyskilder med LED, viser nye beregninger fra Energistyrelsen. Besparelsen vil ellers være til at føle på for de fleste butikker. I gennemsnit kan butikker spare mere end 30.000 kr. over syv år, hvis de erstatter alle deres lyskilder med LED. Og med mere end 2.700 butikker i hovedstaden med et besparelsespotentiale vil det betyde en regional besparelse på omkring 85 millioner kroner.

Stort potentiale

Det er første gang, at Energistyrelsen kortlægger besparelsespotentialet ved LED-belysning i hele landet.

”Den nye analyse viser, at der er et stort besparelsespotentiale ved LED-pærer, som endnu ikke er indfriet. Uanset om man er en lille butik med ti pærer eller en mellemstor med 200 pærer, er der penge at spare. Og det er jo penge, som kan bruges meget bedre, fx til at skabe vækst og arbejdspladser i de enkelte kommuner og regioner,” siger vicedirektør i Energistyrelsen, Stig Uffe Pedersen.

Butikker kan selv udregne besparelse

For at gøre det nemmere for butiksejere at udregne deres præcise besparelse, har Energistyrelsen udviklet et nyt beregningsværktøj. Ved at tælle lyskilderne i deres butik og indtaste tallene i beregneren, kan butiksejere med det samme få et præcist tal på, hvor meget der er at spare. Værktøjet er en del af Energistyrelsens kampagne ”Mindre strøm – mere bundlinje”, som sætter fokus på at få butiksejere i små og mellemstore virksomheder til at udskifte de klassiske elpærer med de miljørigtige LED-pærer. Derfor har mere end 1.200 butikker rundt om i landet fået besøg af Energistyrelsens LED-konsulenter. I Region Hovedstaden blev det til 341 butiksbesøg.

Se Energistyrelsens gratis og online beregningsværktøj.

Se Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets pressemeddelelse "Over 250 mio. kr. at spare på landsplan ved udskiftning til LED-belysning".

Fakta om LED

Fordele ved LED-belysning

  • Længere levetid: LED-pærer har en levetid på 15.000-30.000 timer. Til sammenligning har en sparepære en levetid på ca. 10.000 timer og en halogenpære en levetid på 2.000-3.000 timer.
  • LED-pærer tænder med det samme
  • LED-pærer bliver mindre varme og er dermed gode for indeklimaet
  • LED-pærer er fri for kviksølv.

Om kampagnen

Mere end 1.200 små- og mellemstore, uafhængige butikker fik i uge 39-43 besøg af Energistyrelsens LED-konsulenter. Under besøget talte LED-konsulenterne butikkernes lyskilder og udregnede den potentielle besparelse ved at skifte til LED-pærer. Besøgene var en del af Energistyrelsens kampagne ”Mindre strøm – mere bundlinje”, som skal få flere virksomheder til at skifte til LED-belysning.

Energistyrelsens undersøgelser viser, at belysning udgør 50 procent af branchens energiforbrug, og at en konvertering til LED vil reducere forbruget betydeligt.

60% af danske virksomheder har en eller flere LED installationer, og 84% er tilfredse med kvaliteten af deres belysning.

Sådan er besparelsen i regionen udregnet

I efteråret 2016 har Energistyrelsens LED-konsulenter besøgt 1267 små og mellemstore virksomheder i 21 kommuner fordelt i landets fem regioner og udregnet deres potentielle besparelse ved af skifte alt deres belysning til LED. På baggrund af disse besøg er udregnet en gennemsnitlig besparelse for de besøgte butikker, samt hvor stor en andel, der allerede har udskiftet deres belysning med LED eller kun har lysstofrør, som indtil videre ikke indgår i beregningerne. På baggrund af disse tal samt antallet af SMV’er i regionen, er hele regionens besparelse udregnet. 

Kontakt

Thore Stenfeldt, Energistyrelsen, tlf: 33 92 77 04, e-mail: tst@ens.dk 

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er 360 beskæftiget i Energistyrelsen.