Gå til indhold
Illustration: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
Illustration: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressemeddelelse -

Bygningspuljen lukker for ansøgninger

Energistyrelsen har lukket for ansøgninger om tilskud fra Bygningspuljen, da der er modtaget ansøgninger om flere penge, end der er afsat i denne runde af puljen. Puljen åbnes to gange mere i 2021 – næste gang efter sommerferien.

På bare 1 dag er der blevet søgt om tilsagn om tilskud for mere end de 250 mio. kr., der var afsat til denne runde af Bygningspuljen. Energistyrelsen har derfor nu lukket for ansøgninger om tilskud til boligforbedringer, der sparer energi.

Kontorchef i Energistyrelsen Heidi Ingeman Koch opfordrer boligejere, der ikke nåede at søge, til at søge i næste runde – eller gennemføre projekter ved hjælp af andre ordninger.

”Vi glæder os over den store interesse for mere klimavenlige boliger. Hvis tilskud er afgørende, er der en ny chance i næste runde af puljen til sommer. Ønsker man at skifte opvarmningsform til varmepumpe, kan man allerede nu få varmepumpe på abonnement med støtte,” siger Heidi Ingeman Koch.

Efter den første runde af Bygningspuljen i efteråret 2020 blev det politisk besluttet at have flere ansøgningsrunder om året for bedst at understøtte aktiviteten på markedet. Der er planlagt to runder mere i 2021.

Ansøgere skal bare vente på svar

I 2020 lukkede Energistyrelsen først for ansøgninger, da alle midlerne var brugt. Denne gang er der blevet lukket for ansøgning, så snart der var modtaget ansøgninger nok til at dække de 250 mio. kr. De ansøgere, der nåede at indsende deres næsten færdige ansøgning, da ansøgningsrunden blev lukket, får dog mulighed for at indsende de kommende dage. Energistyrelsen er nu i gang med at behandle de 8.600 ansøgninger, der er modtaget. Det forventes, at langt de fleste ansøgere kan få tilskud, og der vil ikke blive givet afslag begrundet i, at puljens midler er opbrugt. Ansøgere skal ikke foretage sig andet end at vente på svar.

“Vi behandler ansøgninger, så hurtigt vi kan og i den rækkefølge, de er modtaget. Vi er allerede i gang med sagsbehandlingen, og de første vil få svar i indeværende uge. Vi vil meget gerne prioritere ressourcer til behandling af ansøgninger og opfordrer derfor ansøgere til at minimere antallet af henvendelser vedrørende status for sagsbehandlingen”, siger Heidi Ingeman Koch.

Der er afsat i alt ca. 2,5 mia. kr. til Bygningspuljen fra 2020-2026.

Baggrund

  • Bygningspuljen stammer fra Energiaftalen 2018 og skal fremme energibesparelser i boliger.
  • For at ansøge om tilskud skal boligen være registreret som helårsbeboelse i BBR.
  • Man kan søge tilskud som privatperson, andelsboligforening, ejerforening i etageejendom, virksomhed, forening og selvejende institution.
  • Man skal ansøge om tilskud, inden man går i gang med sit projekt.
  • I første runde af puljen i 2021 var der afsat 250 mio. kr. Der er afsat mindst 675 mio. kr. i alt til puljen i 2021.
  • Fra 2020-2026 er der afsat ca. 2,5 mia. kr. til puljen. Pengene stammer fra energiaftalen 2018, klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 og Finansloven 2021.
  • Hvis mange ansøgninger indeholder fejl, så de ikke kan få tilskud, kan der blive overskydende midler fra denne runde af tilskud. Evt. overskydende midler overføres til næste runde.
  • For at få tilskud til varmepumpe er det et krav, at varmepumpen installeres af en VE-godkendt installatør.
  • Læs mere om tilskud på SparEnergi.dk/tilskud
  • Læs mere om varmepumpe på abonnement på SparEnergi.dk/varmepumper

Kontakt:

Find svar på mange generelle spørgsmål på sparenergi.dk/tilskud.

Andre spørgsmål vedr. Bygningspuljen, kontakt Sparenergi på 31 15 90 00, eller info@sparenergi.dk

For pressehenvendelser, kontakt pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, mobil 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark