Få vores nyheder på mail

Covid-19: Forsyningssikkerheden er høj på energiområdet

Pressemeddelelse   •   Mar 13, 2020 16:30 CET

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vurderer, at Covid-19-situationen ikke påvirker energiforsyningssikkerheden. Beredskaberne for energi- og forsyningssektoren fungerer som planlagt, og der er et tæt samarbejde mellem relevante myndigheder og aktører.

Hele energisektoren og ministeriet følger situationen meget tæt, og selskaberne har allerede beredskabsplaner og krisestyringsværktøjer, som de har taget i brug for at sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed. Borgerne kan derfor være trygge ved, at der fortsat vil være strøm i kontakten og gas, varme og olie nok på trods af coronavirus.

Energistyrelsen varetager den løbende kontakt med selskaberne i energibranchen om forsyningssituationen, og der er en tæt dialog med de såkaldte samfundskritiske aktører for at sikre fortsat høj forsyningssikkerhed i den aktuelle situation:

Som det ser ud nu, er der ingen tegn på fare for forsyningssikkerheden. Den eksisterende regulering på forsyningsområdet er tilstrækkelig til at sikre energiforsyningen, og forsyningsselskaberne følger på god vis de forholdsregler, som regeringen har udmeldt. Vi følger naturligvis udviklingen tæt og vurderer på den baggrund løbende, hvorvidt der er behov for nye tiltag,” siger direktør i Energistyrelsen Kristoffer Böttzauw.

Energistyrelsen er i daglig kontakt med selskaber og organisationer for at afklare de spørgsmål, der kan opstå, når kravene fra sundhedsmyndighederne skal opfyldes, samtidig med at forsyningen skal opretholdes.

Fakta:

  • Forsyningssektoren er forberedt, og på grund af forholdsregler og beredskabsplaner er der ingen tegn på kriser i sektoren.
  • Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen var i går i kontakt med aktører i hele sektoren og gjorde det klart, at et fortsat godt samarbejde og kommunikation er afgørende. Folketingets partier blev også briefet i går eftermiddags om situationen på forsyningsområdet.
  • Situationen følges tæt, og der er opsat en struktur, der betyder, at myndighederne kan handle hurtigt, hvis det bliver nødvendigt.

Kontakt:

Energistyrelsen: Pressechef Ture Falbe-Hansen / tfh@ens.dk / 25 13 78 46

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: Presserådgiver Anna Munck / anmun@kefm.dk / 23 69 10 73

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.