Gå til indhold
Danmark har planer klar til at sikre gas til borgere og virksomheder

Pressemeddelelse -

Danmark har planer klar til at sikre gas til borgere og virksomheder

Energistyrelsen forventer i den nuværende situation ikke problemer med gasforsyningen.


Hvis Rusland lukker for salg af gas til Ørsted, får det ikke umiddelbart forsyningsmæssige konsekvenser for Danmark. EU’s gasmarked ventes stadig at fungere, og Danmark modtager pt. det meste gas via Nordtyskland. Energistyrelsen følger udviklingen tæt og har en nødplan klar, hvis der skulle opstå gasmangel.

”Vi har stadigvæk gas i Danmark, og forbrugerne kan stadig få leveret gas. Vi forventer ikke, at det vil blive ændret, selv hvis Rusland stopper salg af gas til Ørsted. Men vi har planer klar, hvis situationen bliver forværret” siger Energistyrelsens direktør Kristoffer Böttzauw.

Rusland står lige nu for 25% af EU’s forbrug af gas. Danmark har i mange år været nettoeksportør af naturgas, men fordi Tyra-feltet er ved at blive renoveret, importerer Danmark i dag ca. 75% af vores gasforbrug via Tyskland. Tyra-feltet ventes genåbnet medio 2023.

”Danmark er godt stillet, fordi vi er langt med den grønne omstilling. Det hjælper os med at kunne klare os uden olie, kul og gas fra Rusland. Vi har både mere fjernvarme, mere biogas og flere vindmøller end de fleste andre lande. Men vi bruger stadigvæk naturgas. Derfor har vi også en plan for at sikre tilstrækkelig med gas til danskerne” siger Kristoffer Böttzauw.

Energistyrelsen arbejder med fem fokusområder for at sikre gas nok:

 1. Høj andel af biogas. Danmark har en høj andel af biogas, som nu ligger på over 25% af det samlede gasforbrug. Energistyrelsen har dialog med branchen om at sikre så meget biogas som muligt.
 2. Nye gasforsyninger. Der åbner en ny gasledning (Baltic Pipe) fra Norge senere på året og der arbejdes på aftaler om at få gas den vej. Tyra-feltet genåbner medio 2023 og vil gøre Danmark til nettoeksportør af gas igen.
 3. Fyldte gaslagre. Gaslagrene i Danmark og EU er ved at blive fyldt op til vinter.
 4. Energibesparelser. Energistyrelsen vil gennemføre energisparekampagner. Hvis man for eksempel sænker temperaturen i sit hus med bare én grad, sparer man 5% på gasregningen.
 5. Udfasning af gasfyr. Regeringen har fremlagt et udspil om at fremrykke planerne for, hvem der skal tilsluttes fjernvarme, så alle gasfyrejere kan få besked i år.

Nødplan klar ved gasmangel

Energistyrelsen har et omfattende beredskab med nødplaner i tilfælde af energikriser, som er blevet yderligere styrket siden Ruslands invasion af Ukraine.

”Hvis Rusland lukker for al gas til Europa, er vores første prioritet at sikre, at borgere med gasfyr kan varme deres bolig op til næste vinter. Derfor omfatter vores kriseplaner, at nogle meget gasforbrugende virksomheder kan få skruet ned for eller lukket for gassen i en periode. Vi har haft dialog med erhvervslivet om, hvilke virksomheder der kan hjælpe i den situation. Jeg håber ikke, det bliver nødvendigt” siger Kristoffer Böttzauw, der understreger, at det ikke er aktuelt i den nuværende situation.

I kriseberedskabet er der særligt set på, hvor stort gasforbrug virksomhederne har, og om virksomhederne har en særlig samfundskritisk produktion, som ikke kan lukkes. Det er i alt ca. 50 større virksomheder, som kan få lukket for gassen i en periode. Der er stor forskel på virksomhedernes gasforbrug, men i gennemsnit bruger de hver gas svarende til opvarmningen af 4-6.000 boliger. Størstedelen af virksomhederne har planer for, hvilke andre energikilder de kan bruge i stedet for gas. 

Fakta om gasforbrug i Danmark og Rusland

 • 380.000 husstande benytter i dag naturgas til opvarmning via gasfyr. Det svarer til ca. 800.000 danskere
 • Over 1,8 mio. danske husstande har fjernvarme. 72% af al fjernvarme er grøn
 • I de første 18 uger af 2022 har russisk gas udgjort ca. 25% af EU’s gasforbrug
 • Tyrafeltet ventes at genåbne medio 2023. I 2024 vil Danmark samlet producere 151% af vores nuværende gasforbrug (Tyrafeltet + produktion af biogas)
 • Produktionen af vedvarende energi steg med 11,2% i første kvartal af 2022 sammenlignet med samme periode. I samme periode faldt forbruget af naturgas med 29,8% - blandt andet som følge af varmere vejr.
 • Andel af biogas i gasnettet er 27,2% pr. maj 2022 

Kontakt

Pressechef Ture Falbe-Hansen, tfh@ens.dk, 25 13 78 46
Teamleder for Kommunikation Morten Christensen, moc@ens.dk, 33 92 68 58

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark