Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Danmark og Mexico underskriver grøn aftale

Den danske og mexicanske regering har nu indgået en 3-årig aftale om dansk hjælp til den mexicanske regering med arbejdet mod grøn omstilling. Mexico er blandt de lande i verden med den største udledning af drivhusgasser, og aftalen skal bidrage til at opfylde de mexicanske mål om at reducere landets udledning med 30 pct. i 2020.

Den 26. juni underskrev Danmarks ambassadør i Mexico Susanne Rumohr Hækkerup og den mexicanske energiminister, Pedro Joaquìn Coldwell en 3-årig aftale om samarbejde mellem den danske og den mexicanske regering. I går blev aftalen ligeledes underskrevet af den mexicanske miljøminister, Juan José Guerra Abud. Der er afsat 45 mio. kr. til det dansk-mexicanske klima- og energiprogram, som består af tre komponenter:

  1. Integration af vedvarende energi
  2. Fremme af energieffektivitet i byggeri og industri
  3. Støtte til implementering af Mexicos klimapolitik.

Formålet med programmet er at hjælpe den mexicanske regering med at implementere de ambitiøse mål, som landet har sat for omstilling til en lavemissionsøkonomi. Det betyder, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 30 pct. i 2020 i forhold til den nuværende udvikling, og at andelen af vedvarende energi i el-produktionen skal øges til 35 pct. i 2024.  

Med udgangspunkt i danske erfaringer

Samarbejdet vil bestå af teknisk assistance fra konsulenter og gennem et peer to peer myndighedssamarbejde mellem Energistyrelsen og klima- og energiministerierne i Mexico, hvor konkret efterspørgsel efter danske spidskompetencer inden for vedvarende energi og energibesparelser udgør en afgørende driver for samarbejdet. Samarbejdet varetages af Energistyrelsens Low Carbon Transition Unit (LCTU), der rådgiver og hjælper vækstøkonomier med grøn omstilling.

Samarbejdet forventes også at understøtte et øget potentiale for eksport af dansk energiteknologi gennem forbedring af rammevilkårene for grøn vækst og øget opmærksomhed i Mexico omkring den danske energimodel.

Om LCTU

Ulla Blatt Bendtsen
Chefkonsulent
Center for Global Rådgivning og Forhandling
Tlf.: 3392 6780
ubb@ens.dk
 

Edward James-Smith
Chefkonsulent
Center for Forsyning
Tlf.: 33 92 75 44
ejs@ens.dk

Emner


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark