Gå til indhold
Jakarta skyline. Foto: Colourbox
Jakarta skyline. Foto: Colourbox

Pressemeddelelse -

Danmark skal trække Indonesien i en grønnere retning i nyt styrket energi-samarbejde

Indonesien står ved en skillevej, når det gælder landets fremtidige energiforsyning. Et nyt styrket energi-samarbejde imellem Danmark og Indonesien skal synliggøre en farbar alternativ grøn vej og sikre ambitiøse indonesiske klimamål.

Med mere end 270 millioner indbyggere rangerer Indonesien som verdens fjerde mest befolkede nationer. Landet har i de seneste år haft en stigning i udledningen af drivhusgasser og forventer en forsat stigning på grund af øget energiforbrug. Indonesien ligger allerede i dag i den høje ende blandt top 10 lande i verden med højest CO2-udledning. Denne klimaskadelige udvikling fra energisektoren skal Danmark hjælpe Indonesien med at vende. Danmark har unikke erfaringer med grøn omstilling, og ved at bringe disse i spil, kan Danmark bidrage til væsentlige globale CO2-reduktioner.

De to lande har netop underskrevet en aftale, der udvider et allerede eksisterende samarbejde. Samarbejdet skal over de kommende fem år bidrage til at nå Indonesiens nationale klimamål, som er en CO2-reduktion på minimum 29 procent, men op til 41 procent. i 2030 med international hjælp.

”Indonesien oplever stor økonomisk vækst, men den drives at et stigende fossilt energiforbrug. Det er denne sorte opadgående kurve, vi gerne vil hjælpe Indonesien med at knække ved at synliggøre reelle grønne alternativer med udgangspunkt i gode danske erfaringer. Vi støtter dem også gerne i at sætte højere ambitioner for deres 2030 klimamål end de nuværende,” fortæller vicedirektør i Energistyrelsen, Martin Hansen.

Energifaglige værktøjer skal vende retning fra sort til grøn

For at kunne vende retningen for Indonesiens fremtidige energiforsyning vil samarbejdet fokusere på at sikre proaktiv energiplanlægning, hvor vedvarende energi, systemtænkning og effektivitet bliver fundamentet i udbygningen af energiforsyningen. Dette sker i tæt dialog med relevante indonesiske myndigheder.

Et andet vigtigt ben i samarbejdet vil fokusere på energieffektivitet. Det gælder særligt i bygninger, industri og på kraftværker. Energistyrelsen har tidligere assisteret Indonesien med træning af kommunale embedsmænd omkring energi-standarder for bygninger samt forhold, der kan fremme energieffektiviteten i kraftværker. Ved at spare på energiforbruget gennem en højere energieffektivitet kan man på den korte bane reducere kulforbruget i energisektoren. På mellemlangt sigt skal andelen af kul bringes ned til fordel for vedvarende energi.

Det dansk-indonesiske samarbejdsprogram finansieres af Udenrigsministeriets klimapulje med 60 mio. kroner fordelt over fem år. Samarbejdet med de indonesiske myndigheder sker i tæt koordinering med den danske ambassade i Jakarta. Derudover er der udsendt to langtidsrådgivere hos to partnerinstitutioner, for yderligere at understøtte en nærværende dialog.

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt: Fuldmægtig Birgitte Torntoft. E-mail: brto@ens.dk

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark