Gå til indhold
Danmarks største havvindmøllepark er klar til at levere grøn strøm

Pressemeddelelse -

Danmarks største havvindmøllepark er klar til at levere grøn strøm

Danmarks hidtil største havvindmøllepark – Kriegers Flak Havmøllepark – er nu klar til at sende grøn strøm videre til danskernes stikkontakter. Parken vil på sigt kunne levere, hvad der svarer til det årlige elforbrug i ca. 600.000 husstande.

Når lyset er tændt, mobilen lader op og radioen kører, bliver det på mere grøn strøm. Der kommer nemlig mere klimavenlig strøm i ledningerne, nu hvor Vattenfall, der står for etablering og driften af Kriegers Flak Havmøllepark, har etableret en del af parken og fået de nødvendige tilladelser og dermed er klar til at levere vedvarende energi. Kriegers Flak er den største havvindmøllepark i Danmark, og når alle 72 havvindmøller er rejst, vil parken levere 50 pct. mere strøm end den hidtil største havvindmøllepark i Danmark, Horns Rev 3.

”Det er en milepæl for dansk vindenergi, at Krigers Flak som den hidtil største danske havvindmøllepark nu kan bruge Østersøens friske vind til at producere grøn strøm. Grøn energi er afgørende for fremtidens klimaneutrale samfund, og med strømmen fra Kriegers Flaks havvindmøller viser Danmark sig igen som et foregangsland i brugen af vindenergi”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Den første strøm fra Kriegers Flak Havmøllepark forventes leveret til elnettet i slutningen af januar eller i starten af februar 2021. Herefter forventes vindmøllerne løbende koblet til elnettet, indtil hele havvindmølleparken er tilsluttet. Havvindmølleparken skal være fuldt tilsluttet senest 31. december 2021.

Energistyrelsen har meddelt Vattenfall elproduktionstilladelse og udstedt elproduktionsbevilling til Vattenfall for Kriegers Flak Havmøllepark. Tilladelserne til at kunne levere den grønne strøm gælder i 25 år regnet fra nettilslutningstidspunktet, som er det tidspunkt, hvor første kWh leveres til det kollektive elnet fra havvindmølleparken.

Læs mere om Kriegers Flak Havmøllepark på ens.dk under afsnittet ”Kriegers Flak” og se elproduktionstilladelse og -bevilling.

Baggrund:

  • Energistyrelsen har den 21. januar 2021 meddelt elproduktionstilladelse til Vattenfall Vindkraft Kriegers Flak P/S samt underskrevet elproduktionsbevilling.
  • Elproduktionstilladelsen meddeles efter § 29 i lov om fremme af vedvarende energi og elproduktionsbevilling gives efter § 10 i lov om elforsyning.
  • Kriegers Flak Havmøllepark består af 72 vindmøller af typen Siemens Gamesa 8.0-167 med mulighed for at øge effekten (power boost) op til 8,4 MW.
  • Parken kan tilsammen levere en samlet effekt på op til 604,8 MW og kan producere grøn el svarende til det årlige forbrug fra ca. 600.000 danske husstande. Parken må dog maksimalt levere en effekt på 600 MW målt i tilslutningspunktet.
  • Det var med udgangspunkt i den energipolitiske aftale fra marts 2012, at Kriegers Flak Havmøllepark blev sendt i udbud. Vattenfall vandt udbuddet i november 2016 med en budpris på 37,2 øre/kWh, der på daværende tidspunkt var verdens laveste pris for en havvindmøllepark.
  • Den 22. december 2016 blev der indgået koncessionsaftale mellem Energistyrelsen og Vattenfall.

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, mobil 2513 7846, tfh@ens.dk

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon: 41723805

Kommunikationschef Esben Baltzer Nielsen, Vattenfall, mobil: 27874974, esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark