Få vores nyheder på mail

Dansk energiforsikringsinitiativ udbredes til Latinamerika

Pressemeddelelse   •   Maj 11, 2015 02:00 CEST

Et danskudviklet initiativ inden for finansiering af energieffektivitet i udviklingslande bakkes op af førende internationale aktører i ”Global Innovation Lab for Climate Finance”. Nu udbredes initiativet fra et pilotprojekt i Mexico til en regional finansieringsfacilitet i Latinamerika - Danmark forventer at støtte udrulningen med op til 40 mio. DKK.

Energistyrelsen har i regi af det såkaldte ”Global Innovation Lab for Climate Finance” udviklet en ny finansieringsmodel inden for energieffektivitet. Det danske initiativ er en ny type forretningsmodel, ”Energy Savings Insurance”, hvor virksomheder i udviklingslande får nemmere ved at låne penge til investeringer i energibesparelser. Det sker ved, at banker får sikkerhed for det løbende afkast fra investeringen i energieffektivitet. Hermed lægger man grunden for en grøn investering, som på kort sigt vil betale sig selv hjem – men med betydelig mindre risiko for udlåner og investor.

-          Uden private penge når vi ikke 2-graders målsætning. Derfor er forsikringsinitiativet lidt af et columbusæg. Vi viser, hvordan private investorer kan påtage sig et ansvar i finansieringen af klimatiltag i udviklingslande, samtidig med at de laver en fornuftig investering, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

40 mio. DKK fra Klimapuljen
Energy Savings Insurance er i samarbejde med den Interamerikanske Udviklingsbank ved at blive rullet ud i et pilotprojekt i Mexico. Med opbakningen fra Lab’et forventer Danmark også at støtte en ny regional finansieringsfacilitet med henblik på opskalering i Latinamerika med op til 40 mio. DKK fra Klimapuljen under udviklingsbistanden. Potentielt kan sådanne partnerskaber mobilisere milliarder af dollars til finansiering af energieffektive tiltag i de største vækstøkonomier. Desuden har både den Asiatiske Udviklingsbank (ADB) og Frankrig tilkendegivet, at man vil undersøge, om Energy Savings Insurance-modellen kan være en del af konkrete projekter i Asien og Afrika. Endelig har private aktører som den tyske forsikringsgigant Allianz og den britiske assurandør Willis Re udtrykt stor interesse for at indgå i det fremadrettede samarbejde.

Der er derfor store perspektiver i at støtte udrulningen med danske bistandsmidler.

-          Med Energy Savings Insurance-instrumentet går vi forrest i mobiliseringen af privat klimafinansiering. Det er helt afgørende for at indfri forpligtelsen om, at vi fra 2020 skal mobilisere 100 mia. dollars om året til klimatiltag i udviklingslande. Det er vigtigt, at vi nu går fra snak til handling, siger Rasmus Helveg Petersen.

 

Om Global Innovation Lab for Climate Finance
Global Innovation Lab for Climate Finance blev lanceret i København af Tyskland, UK og USA i efteråret 2013. Det har til formål at sikre private investeringer i klimatiltag i udviklingslandene. Det sker ved at give private aktører fra blandt andet internatonale banker, pensionsfonde og forsikringsselskaber en stærk stemme i udvælgelsen af finansieringsmodeller, der kan øge private investeringer i vedvarende energi, energieffektivitet og klimatilpasning i udviklingslande.

De private aktører har primært fokus på deres egen bundlinje. Det er dog ofte ikke størrelsen på donorernes tegnebog, men snarere intelligent risikofordeling mellem offentlige og private pengekasser, der er alfa og omega for at mobilisere de private klimainvesteringer. Global Innovation Lab for Climate Finance spiller en central rolle i processen ved at bringe førende finansieringseksperter, der kan analysere forretningsmodeller, sammen med de offentlige og private beslutningstagere.

Læs mere om Global Innovation Lab for Climate Finance og Energy Savings Insurance.

Læs fiktivt eksempel på forsikringsmekanismen i praksis.

Nikolaj Lomholt Svensson
Fuldmægtig
Center for Global Rådgivning og Forhandling
Tlf.: 41 33 94 78
nls@ens.dk

Mikkel Svane-Petersen
Chef for kommunikation
Center for Organisation
Tlf.: 33 92 66 43
MSPE@ens.dk