Få vores nyheder på mail

Dansk hjælp til kinesisk varmeplanlægning kan give stor klimagevinst

Pressemeddelelse   •   Mar 25, 2019 15:50 CET

Foto: Individuel kulovn i Tongchuan - og de kul, som fjernvarmen skal erstatte.

Energistyrelsen har søsat et pilotprojekt sammen med Kinas Nationale Center for Energieffektivisering (NECC). Projektet peger på et enormt potentiale for renere og mere effektiv fjernvarme i Kina og dermed store klimagevinster.


Det danske pilotprojekt er en del af det internationale myndighedssamarbejde, som udmøntes i samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Energistyrelsen og lokale samarbejdspartnere. Projektet spiller en vigtig rolle i Kinas jagt efter renere varmeløsninger, som præsident Xi har sat i gang Projektet har vist store muligheder for en mere effektiv fjernvarmeudbygning i Kina. Det Internationale Energiagentur (IEA) vurderer, at der er 320 mio. potentielle fjernvarmekunder i det nordlige Kina. Kina har derudover verdens største og hurtigst voksende fjernvarmenet – allerede i 2015 var det mere end tre gange så stort som det danske.

Første fase af projektet er en netop færdiggjort analyse af varmesituationen i og omkring Tongchuan, der er en ’lille’ industriby på lidt under 1 million indbyggere i den nordlige Shaanxi-provins i Kina. Analysen er udarbejdet af Energistyrelsen, og konkluderer at der er store klimagevinster og effektivitetsvindinger at hente på at etablere eller udvide fjernvarmesystemer.

F.eks. ville man med ét af de foreslåede projekter i analysen kunne reducere den årlige CO2-udledning i et område af Tongchuan med 201.000 tons ved at bruge overskudsvarmen fra et lokalt kulkraftværk. Det svarer til over et halvt ton per beboer i området, og hertil kommer betragtelige reduktioner i den lokale luftforurening, som forsager ca. 1 million dødsfald årligt på nationalt plan i Kina. Analysen vurderer, at dette projekt vil kunne betale investeringen tilbage på omkring 5 år og skabe øget økonomisk aktivitet i området.

Med pilotprojektet ønsker vi at synliggøre, at det både er økonomisk og klimamæssigt attraktivt for Kina at satse på denne type investeringer. Danmark har forpligtiget sig til realiseringen af FN’s Klimaaftale fra Paris i 2015, og dette gør vi blandt andet ved at understøtte vækstøkonomier til en grøn og bæredygtig udvikling. Strategiske partnerskaber inden for danske kompetenceområder som fjernvarme er et vigtigt værktøj”, siger direktør Kristoffer Böttzauw, Energistyrelsen.

Åbner muligheder for danske virksomheder

Byen Tongchuan er nu ved at undersøge, hvordan man kan føre resultaterne fra rapporten ud i livet. Kombinationen af det enorme vækstpotentiale for renere og mere effektiv fjernvarme i Kina sammen med gennemskueligheden af danske planlægningsmetoder åbner gode muligheder for danske virksomheder, der er aktive på det kinesiske marked.

Der er stor interesse fra kinesisk side for projektet. I næste fase vil Kina udvælge en ny by til et pilotprojekt, parallelt med at Energistyrelsen opbygger varmeplanlægningskapacitet hos kinesiske myndigheder og eksperter, så der i højere grad kan lægges fokus på energieffektivitet, langtidsplanlægning og socioøkonomiske forhold i den fremtidige planlægning.

Fakta:

  • Analysen, der netop er blevet præsenteret under en workshop i Beijing, er udarbejdet af Energistyrelsen og støttet af et dansk-kinesisk ekspertpanel. Fra dansk side bistod Professor Henrik Lund fra Aalborg Universitet og Lars Gullev, Direktør for VEKS.
  • Rapporten er udsprunget af et partnerskab mellem Energistyrelsen og NECC fra 2017, som finansieres gennem Udenrigsministeriet. Det bygger på en hensigtserklæring fra 2013 mellem Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet og Kinas Nationale Udvikling og Reform Kommission (NDRC).
  • Analysen gjorde brug af et værktøj kaldet District Heating Assessment Tool (DHAT) som er udviklet for Energistyrelsen. Se information om værktøjet på ens.dk.

Kontakt: Niels Frederik Malskær, Energistyrelsen, tlf: 33 92 78 11, e-mail: nfm@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.