Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Dansk-tysk samarbejde i grønt rampelys: Tysk klimaminister på besøg for at hente dansk inspiration for grønne løsninger

Danmark har erfaringer og løsninger til at muliggøre de store løfter, som er givet på efterårets grønne topmøder. Efterspørgslen på samarbejde om opnåelse af disse løfter markeres tydeligt af besøg fra klima-, energi- og miljøminister fra tysk delstat, som skeler til Danmark som grønt inspirationsland.

Oven på både klimatopmøde i New York med stort dansk aftryk, og C40-topmøde for verdens borgmestre i København, er Danmark iført den grønne førertrøje. På begge topmøder har danske løsninger haft en central rolle som gode eksempler på den grønne omstilling.

Det har vakt opmærksom i Tyskland, hvor en af landets delstater, Baden-Württemberg, står foran en større udfordring med at udfase atomkraft og finde nye grønne alternativer. Den sidste atomreaktor skal efter planen lukkes ned i 2022, og Baden-Württemberg har en ambition om, at 80 procent af statens energi skal komme fra vedvarende kilder, mens energiforbruget skal reduceres med 50 procent.

Delstatens klima-, energi- og miljøminister, Franz Untersteller, tager derfor på rundtur i Danmark den 28.-30. oktober for at se bæredygtige energieffektiviseringsløsninger inden for grøn energi og vandsektoren. Besøget er arrangeret af State of Green, den danske ambassade i Berlin og Energistyrelsen.

”Et af vores mål med ændringen af vores klimabeskyttelseslov er at forbedre varmeforsyningen eller snarere varmeplanlægningen i større byer. Vi kan lære meget af Danmarks 40 års erfaringer med strategisk varmeplanlægning i deres byer,” siger miljø, energi og klimaminster Franz Untersteller.

Ny aftale skal sikre endnu stærkere grønt samarbejde

Mens konkrete klimaløsninger er i højsædet ved den tyske klima-, energi- og miljøministers besøg, bliver der også anledning til at styrke samarbejde om den grønne omstilling mellem Danmark og Baden-Württemberg. Under besøget underskrives en ny grøn samarbejdsaftale af Energiminister Franz Untersteller og Danmarks Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen. Aftalen fokuserer på erfaringsudveksling på myndighedsniveau med fokus på energieffektivisering i både bygninger og industri samt forbedring af effektiviteten i varmeforsyningen.

Den danske regering har sat en række klimamål, og regeringen har et ønske om at iføre sig i den globale grønne førertrøje. Baden-Württemberg er en tysk delstat med næsten dobbelt som mange indbyggere som Danmark, der ligesom os har stor fokus på grøn omstilling af deres energisektor. Danmark og Baden-Württemberg deler ambition om at være klimaneutrale i 2050. Det giver derfor rigtig god mening at styrke samarbejdet,” siger vicedirektør for Energistyrelsen Martin Hansen

Danmark og Baden-Württemberg deler erfaringer og kan inspirere hinanden

Den tyske delstats klimamål er at reducere CO2-udledninger med 90 procent inden 2050, og Baden-Württemberg er den delstat i Tyskland, der går forrest med implementeringen af et regionalt krav om varmeplanlægning for de største byer i regionen. Danmark og Baden-Württemberg underskrev i 2017 en aftale med fokus på at dele viden og erfaringer på energiområdet, hvilket har resulteret i et tæt samarbejde, hvor begge parter ønsker at inspirere hinanden til at tænke i grønne løsninger.

Samarbejdet fokuseres blandt andet på varmeplanlægning, energieffektivisering af bygninger, lavtemperaturfjernvarme samt integration af vedvarende energikilder. Der skal føres en tættere bilateral dialog omkring varmeplanlægning i forbindelse med fjernvarmeprojekter i regionen.

”Det tætte samarbejde mellem Danmark og Baden-Württemberg har været en succes, fordi vi hjælper hinanden i den grønne omstilling. Vi agerer som strategiske partnere i arbejde med at bekæmpe klimaforandringerne. Vi deler vores udfordringer, men også vores innovative teknologier og løsninger med hinanden, og det er den eneste måde, hvorpå vi kan sikre, at vi kan efterlade en planet til vores fremtidige generationer,” siger miljø, energi og klimaminster Franz Untersteller.

Danmark er mere end en stærk vindmølleindustri

Der bliver ofte sat lighedstegn mellem grønne løsninger i Danmark og vindindustrien. Men ud over den styrkeposition har Danmark meget at byde på inden for bl.a. energieffektivitet, fjernvarme og vandteknologier.

På listen over løsninger, som delegation skal besøge, er det nye forbrændingsanlæg Amager Bakke (CopenHill) i København og Marselisborg vandværk i Aarhus.

Vores samarbejde med Baden-Württemberg har givet os muligheder for at dele viden om grønne løsninger inden for fjernvarme og energieffektivisering. Vi bliver klogere sammen, og Energistyrelsen er glade for, at aftalen giver mulighed for at styrke udviklingen af de grønne energiløsninger over landegrænser,” siger Martin Hansen.

Fakta

  • Baden-Württemberg har sat ambitiøse klimamål for 2050 kendt som 50-80-90 målene. De går ud på at øge energieffektiviteten med 50 procent i forhold til 2010; 80 procent af energien i delstaten skal komme fra vedvarende energi; og udledningen af drivhusgasser skal sænkes med 90 procent i forhold til 1990.
  • I 2017 eksporterede Danmark energiteknologi til Tyskland for over 12 mia. kroner. Det svarer til en sjettedel af branchens samlede energieksport. To tredjedel af eksporten er grøn energiteknologi.
  • En af indsatserne under Energiaftalen, som blev lanceret i juni 2018, var en udvidelse og forlængelse af Energy Governance Partnership, som havde til formål at fremme danske energiløsninger og erfaringer gennem myndighedssamarbejde med de fem eksportmarkeder: Tyskland, Storbritannien, USA, Holland og Sydkorea. 

Kontakt

Fuldmægtig Jacob Dahlmann Thorsell, 41 15 14 54, jdt@ens.dk

Fuldmægtig Patrizia Renoth, 33 95 42 75, pyr@ens.dk

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark