Få vores nyheder på mail

Danske erfaringer skal hjælpe Tyrkiet med udbygning af offshore vind

Pressemeddelelse   •   Mar 20, 2019 07:10 CET

Billede: Ambassadør Svend Olling underskriver aftalen med direktøren for General Directorate for Energy Affairs, Murat Zekeriya Aydin.

Danmark har underskrevet en udvidelse af det eksisterende energisamarbejde mellem Tyrkiet og Danmark, som betyder, at Energistyrelsen nu kan lancere et nyt myndighedssamarbejde med Tyrkiet med fokus på offshore vind. Siden 2017 har Energistyrelsen støttet den grønne omstilling i opvarmningssektoren i Tyrkiet, som nu også ønsker at drage nytte af de særlige danske erfaringer med udbygning af havvind.

Ambassadør Svend Olling har 19. marts 2019 på Danmarks vegne underskrevet en udvidelse af den eksisterende energisamarbejdsaftale med direktøren for General Directorate for Energy Affairs, Murat Zekeriya Aydin, under det tyrkiske energiministerium - Ministry of Energy and Natural Resources. Underskriften styrker og udbygger dermed det positive myndighedssamarbejde med Tyrkiet.

”Jeg er rigtig glad for, at det eksisterende samarbejde har båret frugt og derfor nu bliver udvidet til at dække havvind. Det positive samarbejde hidtil medvirker til, at jeg har store forventninger til det nye projekt” siger, den danske ambassadør Svend Olling.

Danmark skal assistere de tyrkiske myndigheder med at udvikle attraktive rammevilkår, der kan bidrage til at realisere Tyrkiets ambitioner indenfor havvind. Energistyrelsen skal levere bistand til udvikling af relevante politikker, strategier og løsninger med udgangspunkt i de danske erfaringer med havvind.

”De tyrkiske myndigheder har efterspurgt en udvidelse af vores eksisterende energisamarbejde, og det ser vi som en anerkendelse af det hidtidige samarbejde og tillid til Energistyrelsen. Vi ser frem til gode resultater, hvor vi får mulighed for at synliggøre danske erfaringer og løsninger for havvind”, siger vicedirektør Martin Hansen, Energistyrelsen.

Stor interesse for danske erfaringer

Danmark er verdensførende, når det kommer til regulering og rammevilkår for havvind, og derfor har Energistyrelsen allerede været i dialog med tyrkiske myndigheder og repræsentanter fra den tyrkiske vindindustri, der ønsker at høre mere om de danske myndighedserfaringer med havvind.

Det drejer sig især om den danske tilgang til planlægning og udbud af havvindmølleparker, hvor den tætte dialog med industrien og en gennemsigtig og effektiv myndighedsbehandling har sikret interesse fra investorer og udviklere med rekordlave budpriser som resultat.

Vækstland med potentiale for vindkraft

Potentialet for havvindmølleparker langs de tyrkiske kyster vurderes stort, men foreløbigt er der ikke opstillet havvindmøller i Tyrkiet. De umiddelbare muligheder viser et potentiale på 7-10 GW, men dette forventes højere efter videre analyser. Til sammenligning har Danmark hidtil installeret omkring 1,7 GW havvind.

Med en hurtigt voksende økonomi de senere år og øget efterspørgsel efter elektricitet har Tyrkiet sat fokus på udnyttelse af egne energiressourcer og minimering af høj importafhængighed. Fra dansk side indebærer samarbejdet en unik mulighed for at præge opstarten af den tyrkiske havvindssektor ikke mindst i forhold til at udbrede danske energiløsninger og positionere danske aktører og virksomheder på markedet.

Baggrund

Energisamarbejdet mellem Danmark og Tyrkiet er et Strategisk Sektor Samarbejde (SSC) og startede i 2017 under titlen ”Efficient and Low Carbon Supply of Heating and Cooling” og er nu udvidet til også at omfatte et myndighedssamarbejde med titlen ”Roadmap for Offshore Wind in Turkey”. Energistyrelsen har siden sommeren 2015 været i tæt kontakt med det tyrkiske energiministerium og har udstationeret en sektorrådgiver på den danske ambassade i Ankara.

Yderligere kontaktinfo:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, mobil: 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Gülsüm Seeberg Koc, Energistyrelsen, tlf. 33 92 49 47, gk@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.