Få vores nyheder på mail

Danske virksomheder er energieffektive

Pressemeddelelse   •   Maj 09, 2017 08:39 CEST

En ny, opdateret analyse lavet for Energistyrelsen viser, at danske industrivirksomheder er mere energieffektive end deres udenlandske konkurrenter.

For den danske industri udgjorde energiudgifterne 7,9 pct. af den samlede produktionsværdi i 2014. Det er væsentligt mindre end de 13,4 pct., som energiudgifterne udgjorde af produktionsværdien blandt vores udenlandske handelspartnere. Det viser en analyse, som konsulentfirmaet DAMVAD har lavet for Energistyrelsen. Energiudgifterne er eksklusiv afgifter og PSO. Tallene indeholder både industriens direkte energiudgifter i produktionen og de energiudgifter, der er indlejret i halvfabrikata importeret fra udlandet.

Energiintensitet i europæiske lande, 2014:


Kilde: Energistyrelsen på baggrund af Eurostat

Danske virksomheder bliver mindre påvirket af udsving i energipriserne

De relativt lavere energiudgifter i Danmark gør danske virksomheder mere robuste overfor udsving i energipriserne sammenlignet med udlandet. Det vil sige, at hvis energipriserne stiger, vil danske virksomheders omkostninger til energi ikke stige i samme grad, som det vil være tilfældet for udenlandske virksomheder. Omvendt vil udlandets energiomkostninger reduceres mere ved faldende priser.

Analysen medregner ikke afgifter samt omkostninger til eksempelvis energieffektivisering

Energiudgifterne i analysen er ekskl. PSO og andre afgifter. Ligeledes indgår omkostninger til energieffektivisering ikke i analysen.

Læs DAMVAD’s rapport: ”Energiudgifter i Danmark og udlandet 2017”.

Kontakt: 

Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, tlf. 33 92 68 56, e-mail: tfh@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.