Få vores nyheder på mail

Danske virksomheder har set lyset

Pressemeddelelse   •   Maj 27, 2016 23:58 CEST

Tilfredsheden med LED belysning i danske virksomheder er meget høj og langt flere virksomheder vælger i dag LED frem for traditionelle lyskilder, når de installerer belysning. Det skyldes ikke mindst ønsket om lang levetid og besparelser på elregningen viser en undersøgelse fra Energistyrelsen.

27. maj 2016

Energistyrelsen har i en ny undersøgelse set nærmere på udbredelsen af LED i danske virksomheder og undersøgt, om der er en særlig sammenhæng mellem udbredelsen af LED og virksomhedernes måde at effektivisere deres energiforbrug på. I undersøgelsen er et repræsentativt udsnit af private, danske virksomheder blevet stillet en række spørgsmål om virksomhedens belysning – type, omfang, tilfredshed, anvendelsesområde, leverandør, rådgivning mm. – og hvad der har motiveret virksomheden til at investere i LED og energieffektivisering generelt.

Undersøgelsen peger på, at virksomhederne i langt højere grad satser på LED, når der skal vælges belysning. 6 ud af 10 danske virksomheder har i dag mindst én LED installation i virksomheden, og mere end halvdelen af disse virksomheder har installeret deres LED i 2015. Det er en fordobling i forhold til året før.

Især siden 2013 har lavere priser, bedre kvalitet, og skærpede EU-krav modnet markedet for LED-belysning og medført en eksponentiel udvikling i udbredelsen af LED i private virksomheder. I dag er 5 ud af 6 virksomheder tilfredse med kvaliteten af deres LED-belysning, hvilket i høj grad udfordrer tidligere tiders fordomme over for LED-lyskilder om dårlig lyskvalitet og kolde farver.

Figur: Hvornår har danske virksomheder senest installeret LED

Undersøgelsen understreger, at økonomiske motiver som lang levetid og besparelser på elregningen tillægges langt større vægt end både arbejdsmiljø, indeklima og miljøhensyn, når danske virksomheder skal vælge lyskilder. Kun et mindretal af virksomheder udtrykker i dag forbehold over LED-belysning, og her er den største barriere prisen og kun i mindre grad, at LED ikke vurderes til at kunne levere den ønskede lyskvalitet.

Undersøgelsen peger også på, at udbredelsen af LED er tæt forbundet med virksomhedens størrelse, og hvilken branche virksomheden tilhører. Jo større virksomheden er, desto flere anvender LED, og detailhandlen og andre brancher med store salgs- og udstillingsarealer har taget LED førertrøjen på. Der er således fortsat potentiale for flere LED-installationer hos især mindre virksomheder, som typisk har ganske få eller ingen LED-installationer.

Undersøgelsen er én blandt en række undersøgelser, som Energisparesekretariatet har gennemført i 2015. Formålet er at afdække udbredelsen af energieffektivisering i danske virksomheder, og belyse hvilke offentlige og private virkemidler, der understøtter denne udvikling. Energisparesekretariatet vil bruge resultaterne fra undersøgelserne i bestræbelserne på at fremme energieffektivisering i erhvervslivet specielt i ikke-energitunge virksomheder – hvor interessen for energibesparelser er sparsom (eller mindre indlysende).

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført med 608 telefoniske interviews blandt et repræsentativt udsnit af private danske virksomheder med 1 ansat eller flere. I den enkelte virksomhed er gennemført interview med en person, der enten har helt eller delvist ansvar for beslutninger om virksomhedens energiforbrug.

Dataindsamlingen er gennemført i november 2015 af analyseinstituttet Wilke.

Fakta om EU krav til lyskilder

Fra 1. september 2013 kom der ecodesignkrav (krav om miljøvenligt design) til udstyr beregnet til at blive installeret mellem elnettet og lyskilden, herunder lysarmaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder. Ecodesignkrav er EU-minimumskrav til produkter om eksempelvis energieffektivitet og gode brugsegenskaber.

Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.

Vedhæftede filer

PDF-dokument