Få vores nyheder på mail

Danske virksomheder kan høste store besparelser på energiforbruget

Pressemeddelelse   •   Maj 01, 2019 12:52 CEST

Billede: Energistyrelsen

Energistyrelsen offentliggør nu en række temasider om energieffektivisering for fremstillings- og produktionsvirksomheder. De gode eksempler og nye vejledninger skal hjælpe endnu flere danske virksomheder med at komme i gang med at høste gevinsterne af store besparelser på energiforbruget. 

De fleste danske virksomheder har et stort potentiale for at spare på energien. En kortlægning af potentialet for energibesparelser viser, at op mod 11 pct. af erhvervslivets energiforbrug kan spares og tjenes hjem inden for fire år (COWI 2015).

Energistyrelsen stiller nu erfaringer og best practices for energieffektivisering til rådighed. Erfaringerne er samlet på syv temasider der er målrettet fremstilling- og produktionsvirksomheder.

Der er indsamlet erfaringer med energieffektivisering vedrørende blandt andet:

  • inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg
  • ventilation og udsugningsanlæg
  • køle-, trykluft- og vakuumanlæg
  • varmegenvinding og udnyttelse af overskudsvarme
  • ovne og smelteprocesser
  • energiledelse og medarbejderinddragelse
  • LEAN og produktivitet.


Energieffektivisering giver mange fordele

Når en virksomhed optimerer og effektiviserer energiforbruget, kan det være med til at reducere omkostningerne til energi her og nu og de næste mange år.

Udnytter virksomheden sine energiressourcer optimalt, forbedrer det virksomhedens konkurrenceevne. Det er godt for bundlinjen og for den grønne omstilling. Energieffektivisering har desuden ofte en række afledte fordele i form af øget sikkerhed, øget medarbejdertilfredshed, forbedret indeklima og meget mere.

På temasiderne kan du læse om, hvordan Fibervisions A/S i Varde sparede energi og ca. 500.000 kr. om året på at optimere deres ventilationsanlæg og ved at installere varmegenvinding, nye frekvensomformere og ny styring. Set over levetiden på anlæggene sparer Fibervisions A/S i Varde mange mio. kr. Desuden betød projektet, at indeklimaet blev forbedret blandt andet til glæde for medarbejderne på virksomheden.

Du kan finde temasiderne, guides og vejledning til at komme godt i gang og eksempler på hvordan andre virksomheder har grebet deres projekter an på Sparenergis hjemmeside.


Netværksmøder om energieffektivisering

Energistyrelsen planlægger i 2019, at udbrede viden fra erfaringsopsamlingen om energieffektivisering i produktions- og fremstillingsvirksomheder blandt andet gennem netværksmøder, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer og få relevante faglige inputs med fokus på tilgange til og muligheder for energieffektivisering.


Fakta

  • Energistyrelsen har i mange år aktivt understøttet energieffektivisering i erhverv blandt andet igennem målrettede indsatser, så som aftaler om energieffektivisering.
  • Virksomheder har igennem aftaler med Energistyrelsen om energieffektivisering gennemført et stort antal energispareprojekter og undersøgelser af energitunge processer og forsyningsanlæg m.m., som har været grundlag for erfaringsopsamlingen på Sparenergis hjemmeside.
  • På de syv temasider finder du bl.a. 28 cases fra virksomheder, der har opnået kontante fordele ved at gennemføre energieffektiviseringer.


Kontakt

Fuldmægtig, Emil Reenberg, ere@ens.dk, tlf. + 45 33 92 77 90

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.