Gå til indhold
Danskerne har stor appetit på data

Pressemeddelelse -

Danskerne har stor appetit på data

Hvert abonnement på fastnet bredbånd bruger i gennemsnit 157 GB i download og 21 GB i upload pr. måned. Det viser Energistyrelsens første opgørelse af datatrafik fra fastnet bredbånd i styrelsens ’Telestatistik – andet halvår 2017’.

Danskerne har up- og downloadet i alt 2,5 mio. TB data i andet halvår 2017 via deres private eller erhvervs fastnet bredbåndsforbindelse. Den store mængde datatrafik var fordelt på 287.000 TB upload og næsten 2,2 mio. TB download. Det viser tal, som Energistyrelsen har indsamlet i samarbejde med teleselskaberne.

For hvert abonnement svarer det i gennemsnit til 20,7 GB i upload og 157,2 GB i download pr. måned. Datatrafikken dækker bl.a. streaming af musik, tv og film, brug af sociale medier og søgemaskinetrafik etc. tilgået fra pc’en, den bærbare computer eller fra tablet og smartphone, når de er tilsluttet fastnet bredbånd via trådløs wi-fi. 

Stor stigning i antallet af hurtige abonnementer

I løbet af 2017 er antallet af abonnementer, der kan downloade data med mindst 100 Mbit/s steget 88,7 pct. fra 412.000 til 777.000. Dermed stiger andelen af abonnementer med mindst 100 Mbit/s i download fra 16,7 pct. til 31,0 pct. Langt det meste af stigningen kommer fra vækst i fibernet- og kabel-tv-abonnementer med mindst 100 Mbit/s. Disse abonnementer stiger med henholdsvis 80,6 pct. og 99,0 pct. i løbet af 2017.

Størstedelen af abonnementerne med mindst 100 Mbit/s - 88,1 pct. - har fortsat en hastighed under 300 Mbit/s efter en stigning på 49,5 pct. fra midten til slutningen af 2017, mens en mindre andel på næsten 13.000 abonnementer har mindst 1 Gbit/s i download mod ca. 11.000 halvåret før.

Antallet af fastnet abonnementer med mindst 30 Mbit/s i uploadhastighed er steget med 20,1 pct. i løbet af 2017 og omfatter nu 799.000 abonnementer svarende til en andel på 31,9 pct. Abonnementer med mindst 100 i uploadhastigheder udgør 13,4 pct. i slutningen af 2017 efter en stigning på 76,5 pct. i samme periode.

Det er den fortsatte vækst i kabel-tv- og fibernet­abonnementernes hastighed og antal, der er baggrunden for den samlede stigning i up- og downloadhastighederne.

Antallet af fibernet- og kabel-tv-abonnementer er steget med hhv. 11,5 pct. og 8,2 pct. i 2017, mens kobberbaseret bredbånd (xDSL) er faldet med 8,4 pct. Bredbånd via fiber- og kabel-tv-net udgør i slutningen af 2017 hhv. 22,5 pct. og 31,8 pct. af de i alt 2.504.000 fastnet bredbåndsabonnementer.

Flere mobile bredbåndsabonnementer end danskere

Antallet af mobile bredbåndsabonnementer til både mobiltelefoner, tablets og bærbare pc’er er steget med 388.000 på et år svarende til 5,5 pct. Dermed er der nu 7,4 mio. mobile bredbåndsabonnementer eller 127,9 abonnementer pr. 100 indbyggere.

Den mobile datatrafik er samtidig steget med 31,2 pct. fra andet halvår 2016 til andet halvår 2017, hvilket er en mindre relativ stigning end i perioderne før. I alt blev der up- og downloadet 270.000 TB (terabyte = 1.024 GB) i andet halvår 2017 via mobile abonnementer. Det svarer til, at hvert mobile bredbåndsabonnement til mobiltelefoner, tablets og bærbare pc’er i gennemsnit brugte 6,2 GB pr. måned i andet halvår 2017 mod 5,0 GB pr. måned i andet halvår 2016.

Læs hele rapporten 'Telestatistik - andet halvår 2017'.

Andre hovedresultater fra telestatistikken

  • Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 300 Mbit/s er samlet set steget med 24,1 pct. i løbet af andet halvår 2017 fra 75.000 til 93.000.
  • Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 10 Mbit/s i upload er steget fra en andel på 51,2 pct. til 58,3 pct. i løbet af 2017.
  • Det samlede antal taleminutter for mobil- og fastnettelefoni, er faldet i alt 1,9 pct. fra 8,1 mia. til 7,9 mia. minutter fra andet halvår 2016 til andet halvår 2017. Fastnetminutterne (inkl. minutter fra ip-telefoni) falder 8,7 pct., mens mobilminutterne næsten ikke udvikler sig med et fald på 0,4 pct.
  • En lille mobilpakke kunne man i januar 2017 få til 89 kroner med fri tale, fri sms/mms og 20 GB data - men kun til brug i Danmark. For samme pris kunne man i januar 2018 få 6 timers tale, fri sms/mms og 6 GB data heraf kan 6 timers tale, fri sms/mms og 4 GB data benyttes i andre EU-lande. 

Kontakt

Jesper Falsted Karlsen, tlf. 33 92 75 76, e-mail: jka@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark