Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Pressemeddelelse -

De eksisterende bevillinger til forsyningspligt på naturgas forlænges

Energistyrelsen har den 10. december 2018 meddelt Ørsted Energi Salg & Service A/S og Energi Fyn Energihandel A/S, at deres eksisterende forsyningspligtbevillinger forlænges et år.

Forsyningspligtproduktet er hidtil blevet tildelt ved udbud og tilbydes de naturgaskunder, som ikke aktivt har valgt en naturgasleverandør. Muligheden for at forlænge forsyningspligtbevillingen blev givet ved det seneste udbud. De eksisterende bevillinger udløber den 31. marts 2019 og forlænges til og med den 31. marts 2020.

Ørsted har bevillingen til de tidligere HMN og NGF Nature Energy forsyningsområder, mens Energi Fyn har bevillingen til det tidligere DONG Energy område.

Forlængelsen sker på eksisterende priser og vilkår og skal ses som led i opfølgning på regeringens forsyningsstrategi Forsyning for fremtiden fra september 2016. Her foreslår regeringen bl.a. at se på mulighederne for at afskaffe forsyningspligten på naturgas, således at naturgasmarkedet i højere grad kommer til at ligne elmarkedet. På elmarkedet blev forsyningspligten afskaffet den 1. april 2016 med indførelse af elengrosmodellen og indførelse af en leveringspligt. Elengrosmodellen har bl.a. betydet, at danske elkunder kun får én elregning.

Energistyrelsen arbejder i øjeblikket med en model for, hvad der skal erstatte forsyningspligten på naturgas, som skal være på plads, når de eksisterende bevillinger udløber i 2020.

Kontakt: Frank Marcher, tlf.: 22290275, fma@ens.dk.

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Welcome to Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark