Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Der er penge at hente for varmeværkerne til etablering af store varmepumper

Energistyrelsen igangsætter den 13. juli 2015 en tilskudsordning for store eldrevne varmepumper til fjernvarmesystemer. I første runde er afsat 27,5 mio. kr., og ansøgninger skal indsendes senest den 12. oktober 2015.

Det er nu, at bestyrelserne for landets fjernvarmeværker og naturgasdrevne kraftvarmeanlæg skal spidse pennen og forfatte en ansøgning. Energistyrelsen åbner nemlig for tilskud til investering i store eldrevne varmepumper, som kan erstatte forbruget af naturgas og andre fossile brændsler på værkerne med elektricitet fra vedvarende energikilder.

Der er i alt afsat 55,2 mio. kr. til tilskudsordningen, og støtten vil blive uddelt over tre ansøgningsrunder. I første ansøgningsrunde, som løber fra den 13. juli 2015 til og med den 12. oktober 2015, er der afsat 27,5 mio. kr.

Ansøgningsskema og ansøgningsvejledning kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk/varmepumper.

Skemaet udfyldes elektronisk og fremsendes senest den 12. oktober 2015 til Energistyrelsen på mailadressen: varmepumper@ens.dk.

Besøg af Energistyrelsens rejsehold

Det er fortsat muligt at få besøg af Energistyrelsens varmepumperejsehold. Rejseholdet tilbyder blandt andet at rådgive om tekniske muligheder og økonomiske fordele ved at anvende store eldrevne varmepumper i fjernvarmen. Tilbuddet er åbent for alle interesserede varmeværker, kommuner, brancheorganisationer og andre interessenter. Det er dog ikke et krav, at man skal have haft besøg af rejseholdet for at komme i betragtning til at modtage tilskud. For mere information om besøg fra rejseholdet henvises til www.ens.dk/varmepumper.

Fakta om tilskudsordningen og rejseholdet

Tilskudsordningen er et initiativ på Finansloven 2015, der støtter den grønne omstilling i Danmark. Der er afsat en pulje på i alt 55,2 mio. kr. til at etablere og udbrede kendskabet til anvendelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Puljen skal dokumentere de driftsmæssige og selskabsøkonomiske fordele for fjernvarmeværkerne og derved kickstarte udbygningen med store varmepumper. Endvidere er der afsat 4,0 mio. kr. om året i perioden 2015-2017 til et rejsehold, der har til formål at hjælpe fjernvarmeværker med konkret implementering af varmepumpeløsninger.

Ansøgningsmateriale, Generelt om store varmepumper

Jørgen Risom
Specialkonsulent
Center for Forsyning
Tlf.: 25 72 82 93
jri@ens.dk

Ida Hindborg Riise-Knudsen
Fuldmægtig
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 33 92 78 13
irk@ens.dk

Bjarne Juul-Kristensen
AC-medarbejder
Center for Forsyning
Tlf.: 33 92 67 52
bjk@ens.dk
 

Silas Alvin Petersen
AC-medarbejder
Center for Forsyning
Tlf.: 33 92 78 10
SAP@ens.dk

Emner


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark