Gå til indhold
Foto: PetraD., Colourbox.
Foto: PetraD., Colourbox.

Pressemeddelelse -

Det teknologineutrale udbud er åbent for tilbud

Energistyrelsen indkalder i dag tilbud i det første teknologineutrale udbud hvor landvindmøller, solceller og åben-dør-havvindmøller kan konkurrere om støtten til vedvarende energianlæg. Fristen for at afgive tilbud er 26. november 2018.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 26. september 2017 en aftale om at lade solceller og vindmøller byde ind i teknologineutrale udbud i 2018 og 2019, hvor der konkurreres om at levere mest grøn strøm for pengene. Det er første gang nogensinde, at det bliver muligt i Danmark.

Der er afsat sammenlagt 842 mio. kr. (2018-priser) til udbuddene, hvoraf først del på 254 mio. kr. (2018-priser) udbydes i år. Støtten gives som et fast pristillæg oven i elprisen i 20 år. Der forventes en udbygning som følge af udbuddene svarende til ca. 140 MW landvindækvivalenter. Da det er teknologineutrale udbud vides det ikke på forhånd, hvilken teknologi der vil få tildelt kontrakter om pristillæg.

Tilbud på pristillæg skal afgives via udbudsportalen senest 26. november 2018.

Se udbudsmaterialet for det teknologineutrale udbud på udbudsportalen.

Udbuddet er det andet af to udbud, der afholdes i 2018. Energistyrelsen indkaldte den 13. september tilbud i det andet udbud, der er åbent for solcelleanlæg på under 1 MW. Læs mere om udbuddet af pristillæg til mindre solcelleanlæg på www.ens.dk/soludbud.

Yderligere fakta om det teknologineutrale udbud:

  • Alt udbudsmateriale er samlet på udbudsportalen
  • Frist for tilbud er d. 26. november 2018
  • Der er fastsat et budloft på 13,00 øre/kWh
  • Anlæg må ikke producere til egetforbrug
  • Udbuddet er udformet og godkendt af Europa-Kommissionen efter retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020
  • Projekter skal være langt i projektudviklingen og nettilsluttes inden hhv. 2 eller 4 år fra indgåelse af pristillægskontrakt med Energistyrelsen afhængig af teknologi
  • Læs mere om det teknologineutrale udbud på www.ens.dk/vindogsoludbud

Kontakt:

Sobia Waheed, tlf: 3392 6636, e-mail: sow@ens.dk

Emil Axelsen, tlf: 3392 7701, e-mail: eax@ens.dk

Stine Roland Knudsen, tlf: 3392 4945, e-mail: srk@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark