Få vores nyheder på mail

Dialog med virksomheder skal øge den grønne eksport

Pressemeddelelse   •   Jun 15, 2015 02:00 CEST

Myndigheder, virksomheder og ambassader skal drøfte samarbejde, som kan styrke den danske eksport af grøn energiteknologi yderligere.

Eksperter fra Energistyrelsen, Klima, Energi- og Bygningsministeriet, Eksportrådet samt ansatte fra de danske ambassader i Tyskland og Storbritannien samles i dag til en dialogdag på Danfoss arrangeret af DI Energi. Hensigten er at skabe en tættere dialog med virksomheder indenfor især fjernvarme og energieffektivitet. Det vil give bedre vilkår for en øget eksport af grøn energiteknologi på nogle af Danmarks vigtigste markeder.

Den danske eksport af energiteknologi udgjorde 74,4 mia. kr. i 2014. Det svarer til 12 pct. af den samlede vareeksport. Tyskland er det største eksportmarked for dansk energiteknologi. I 2014 var eksportværdien 22,7 mia. kroner. På andenpladsen ligger Storbritannien, der importerede dansk energiteknologi for 8,1 mia. kroner i 2014.

Eksportordningen kom til verden i 2014 med det formål at fremme dansk eksport i udvalgte lande med udgangspunkt i de danske erfaringer med energieffektivisering og anvendelse af vedvarende energiteknologi. Ordningen gennemføres af en eksportenhed med eksperter fra Energistyrelsen og en energipolitisk rådgiver i ambassadernes handelsafdelinger. Enheden indgår direkte i samarbejde med de relevante udenlandske myndigheder. Det er gennem myndighedssamarbejde om energipolitik og -regulering, energiplanlægning og energianalyser at ordningen er med til at styrke betingelserne for den grønne omstilling i partnerlandene og dermed fremme eksport af dansk energiteknologi.

Derfor er 25 eksperter samlet hos Danfoss i dag for at drøfte de eksportmuligheder, som samarbejdet giver. Fra industrien deltager bl.a. Danfoss, Logstor, Grundfos, Grontmij, COWI og BROEN samt DBDH og Dansk Energi. Det forventede resultat er en styrket eksporteffekt af myndighedssamarbejdet.

Torsten Malmdorf
Specialkonsulent
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 41 28 46 39
tma@ens.dk