Gå til indhold
Billede: Energistyrelsen. Fra Tjele.
Billede: Energistyrelsen. Fra Tjele.

Pressemeddelelse -

Elprisen falder for erhvervskunder i første halvår 2020

Erhvervsforbrugernes rene elpriser eksklusiv tariffer, afgifter mv. faldt for alle forbrugsintervaller fra andet halvår 2019 til første halvår 2020. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne for erhverv.

Første halvår 2020 har været præget af faldende gennemsnitspriser for alle erhvervsforbrugere. De mindste erhvervsforbrugere betaler cirka 8,52 øre/kWh mindre end i andet halvår 2019, mens de største erhvervsforbrugere betaler 11,97 øre/kWh mindre.

Spotprisen for el er faldet med ca. 13,62 øre/kWh i samme periode til gennemsnitligt 16,25 øre/kWh, hvilket er større end faldet i elpriserne.

Der er tre årsager til, at vi oplever det store fald i elprisen. For det første har der været en moderat stigning i vindkraft- og vandkraftproduktion i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. For det andet har elprisen været påvirket af lave kul- og CO2-kvotepriser. Endeligt har elforbruget i blandt andet Tyskland været lavere i første halvår af 2020 som følge af coronasituationen i forhold til samme periode sidst år.

Den pris, som erhvervsforbrugerne betaler i første halvår 2020, er for de små og mellemstore forbrugere generelt noget højere end spotprisen, mens elprisen for de store erhvervsforbrugere var omtrent på niveau med spotprisen. Stigningen i andelen af erhvervskunder med faste priser og elhandel under ’andre aftaler’ kan blandt andet være en af årsagerne til, at forskellen mellem erhvervsforbrugernes elpriser og spotpriserne er mindsket.

Elpriser første halvår 2020 for erhvervsforbrugere:

Interval Årligt elforbrug Samlet elsalg (alle aftaletyper)

Laveste
(MWh)
Højeste
(MWh)   
antal for-
brugere (stk)
Faktureret
elsalg (MWh)
Faktureret
værdi (kr.)
Gennemsnits-
pris (øre/kWh)
IA <   20 411.257 739.073 222.847.510     30,15
IB 20 <  500 64.219 2.213.210 548.323.099     24,78
IC 500 < 2.000    3.071 1.332.790 291.229.037     21,85
ID 2.000 < 20.000      877 1.973.109 464.826.513     23,56
IE 20.000 < 70.000      107 1.508.870 330.019.497     21,87
IF 70.000 <=150.000       20   667.988 117.845.715     17,64
IG >150.000        8   798.572 147.879.947     18,52
Total 479.559 9.233.613 2.122.971.316     22,99

Energistyrelsen har siden 2014 udarbejdet elprisstatistikken for erhvervsforbrugere, der er baseret på indberetninger fra de enkelte elhandelsselskaber.

Læs mere om statistikkens resultater i notatet ” Elprisstatistik 1. halvår 2020” 

Fakta:

  • Mere end 85 pct. af erhvervskunderne er små forbrugere med et årligt elforbrug under 20 MWh. Deres forbrug udgør omkring 8 pct. af det samlede elforbrug.
  • Omkring 14 pct. af erhvervskunderne er mellemstore forbrugere med et elforbrug mellem 20 og 20.000 MWh. Deres forbrug udgør ca. 60 pct. af det samlede forbrug.
  • De store erhvervskunder med et forbrug over 20.000 MWh udgør omkring 0,03 pct. af det samlede antal erhvervskunder, men aftager samlet ca. 32 pct. af elsalget.

Kontakt

Ali Zarnaghi, tlf: 33 92 68 40, e-mail: AAZ@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark